dimecres, 20 de maig de 2009

Setembre de 1936

DIMARTS 1 DE SETEMBRE

-- La columna “Malatesta” esta preparada per sortir cap el front.
Però a les onze del matí, un grup de milicians de la columna es concentra a la riera i exigeix l’afusellament del rector de Sta. Maria, Josep Samsó, que en aquells moments es trobava internat a la presó de la ciutat.
Josep Samsó, és tret de la presó i portat amb el cotxe fantasma fins a l’esplanada superior del cementiri on serà afusellat. El lloc és avui assenyalat amb un monòlit que recorda aquell assassinat sense sentit.
El diari Llibertat publica un article on explica la sortida de la columna amb aquestes paraules:
<Presidia la Columna un auto blindat. Seguia una secció de la Creu Roja, La Banda Municipal sense uniforme i augmentada amb professors del Sindicat Musical dirigida pel mestre Llora. Venia al darrera tot el contingent de la columna molt ben equipada i amb moltes banderes de la C.N.T.
En arribar a l’Ajuntament la Banda ha tocat la Internacional en mig de grans ovacions i visques a la llibertat a la CNT a la FAI, i moris el feixisme.
Fet el silenci ha parlat un representant de la FAI, al qual ha dit que aquest matí s’ha començat a fer justícia afusellant de cara a l‘ex-rector de Santa. Maria.
[...]
Amb grans ovacions i al so de la Internacional ha desfilat, marxant cap a Barcelona.>>

-- Es empresonat el Rector de Sta. Anna Lluís Freixes.

-- Queda constituït el Comitè Comarcal de l’Escola Nova Unificada. (CENU). Començant a treballar activament en les tasques d’organització i d’enllaç amb tots els pobles del Maresme.

-- Esta previst que la vista del sumari dels 24 acusats pertanyents al Regiment d’Artilleria de Mataró, se celebri entre dimarts o dimecres de la propera setmana.

DIMECRES 2 DE SETEMBRE

-- Per tal d’evitar actes de robatori i pillatge, el Departament d’Ordre Públic edita una nota en la que diu:
Només podran fer registres domiciliaris els milicians amb ordres d’aquest Departament. Qualsevol, que pel seu compte faci un registre, sense l’autorització corresponent, serà considerat facciós i se li aplicaran les sancions més rigoroses.

-- Article de Joan Peiró al diari Llibertat, “Revolucionaris” <<....... Cal que els revolucionaris deixin de pensar i de fer tant en sentit destructiu, per a donar lloc a què el pensament i les activitats s’encarrilin vers l’endegament del nou mon que ens ve damunt. Més que a pensar a fer d’esbirro i de botxí, la veu de les hores greus i de benaventurança ens criden a pensar com s’ha de fer-se la revolució social. Destruïm si cal. Però els revolucionaris no hi podem pensar massa en destruir. Els vertaders revolucionaris posen la intel•ligència, les energies totes i l’ànima, per damunt de tot, al servei de la magna funció de crear, crear per sempre.

DIJOUS 3 DE SETEMBRE

-- Apareixen uns bans fixats per les parets que diuen:
1er.- S’ordena a tots els ciutadans que en el terme de vint-i-quatre hores, retirin de les cases particulars tots els emblemes religiosos, sigui quin sigui el seu caràcter.
2on.- Tots els objectes que tinguin algun valor artístic o estiguin compostos amb material de cost elevat, seran posats sota la custòdia de la Junta de Museus.
3er.- El què resti una vegada feta la tria serà cremat al mig del carrer.
4art.- El que no compleixi aquestes ordres serà castigat amb les sancions corresponents.

-- També en el diari Llibertat surt publicat un Ban del Comitè Antifeixista on s’ordena a tots els ciutadans de Mataró que en el terme de vint-i-quatre hores llencin al carrer tots els objectes religiosos que tinguin a casa seva. Passat aquest temps es procedirà a fer els registres convenients, i les penyores seran en conseqüència rigoroses.

-- Complint les ordres del Comitè d’Ordre Públic molts veïns es dedicaren a llençar al mig del carrer tots els emblemes religiosos que posseïen.
Imatges, llibres, estampes, rosaris i multitud de diferents objectes es llençaren al carrer, que una vegada apilonats al ben mig de la via pública es feren gran fogueres que duraren fins ben entrada la nit

-- Es torna obrir el Cinema Modern.

DIVENDRES 4 DE SETEMBRE

-- Aquest matí han continuat les fogueres amb els objectes religiosos llençats al carrer. Encara que no tants com la nit passada.

-- El Comitè de Defensa de Mataró fa una nova crida per captar voluntaris, degut a la formació d’un nova columna que es nomenarà “Los pretendientes de la Muerte”.
S’avisa a tots els que vulguin allistar-se, que passin per la Caserna Malatesta de 4 a 8 de la tarda. A poder ser que es presentin en grups de deu en deu.

-- La Mutualitat Aliança Mataronina està preparant una farmaciola molt complerta amb destinació al front.

-- Aquesta nit es celebra un míting organitzat per les dones Antifeixistes al teatre Clavé Palace. El local a quedat ple a besar de dones desitjoses d’escoltar les oradores que els hi havien d’adreçar els parlaments. Abans de començar l’acte, el públic es posà dret i tot saludant amb el puny clos entona l’himne de la Internacional, seguidament obri l’acte Margarida Abril.

-- A dos quarts de set d’aquest matí han estat executats al Camp de la Bota els primers condemnats a Barcelona pel recent constituït Tribunal Popular.

DISSABTE 5 DE SETEMBRE

-- Article de Joan Peiró al diari Llibertat “Justícia i Persecució” <<.... Per absurdes que siguin les coses de l’esperit no es desarrelen per la força. Hi ha un sol mitjà per a desarrelar-lo: l’Escola. ....... L’Església a traves dels segles, ha esdevingut aliada de tots els tirans ......... Però una cosa és la persecució religiosa i la destrucció de l’Església i l’altre ben distinta la persecució dels sentiments religiosos. La destrucció de l’església és un fet de justícia, perquè l’Església representa un poder polític la finalitat del qual es l’esclavització espiritual i social del poble.....
..... Es, però, un atac a la llibertat del pensament i és per altre banda, el procediment per engruixir els rengles del feixisme, perquè l’odi que aquest procediment va aixecant a l’entorn nostre o de la revolució esdevindrà odi a les llibertats del poble que no sap ser digne.

-- El Comitè de Defensa, posa en coneixement a familiars i amics dels milicians que es troben al front, que el proper dimarts començarà a prestar-se un servei d’encàrrecs amb destí a Aragó.
L’expedició del proper dimarts anirà destinada a la columna Medrano. Més tard en sortiran en destí a d’altres sectors que s’avisaran oportunament.
S’adverteix que els paquets no podran excedir de cinc quilos.

-- La columna Malatesta arriba a Casp, ciutat aragonesa de la província de Saragossa.

-- El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (D.O.G.C.) publica entre d’altres coses:
El nomenament com a Director Interí de la Presó de Mataró el Senyor Joan Prado i Romà

DILLUNS 7 DE SETEMBRE

-- El Departament d’investigació i Ordre públic del Comitè Antifeixista, fa una crida a tots els ciutadans de Mataró, per què lliurin tots els metalls que no tinguin utilitat pel servei domèstic, com son: coure, plom i llautó, abans de 72 hores a la Caserna Malatesta. Advertint, que a tot aquell ciutadà que es pugui comprovar que fa cas omís de la dita ordre, serà castigat amb el rigor que es faci mereixedor.

-- El Departament de Defensa, adverteix, que en havent-se assabentat aquest Comitè que encara hi ha ciutadans que no han lliurat les armes tant necessàries al front, que tots aquells que sense ser milicians en actiu i les retinguin al seu poder, les lliurin en el termini de quaranta vuit hores, i que de no lliurar-les es faran mereixedors de les sancions que el cas requereixi.

-- Continua oberta al local de P.S.U.C. (antic col•legi del Cor de Maria) la subscripció a favor dels Hospitals dels Socors Roig Internacional. La quantitat recaptada fins aquest moment suma un total de 1.556’95 pessetes.

DIMARTS 8 DE SETEMBRE

-- Es crea la Cooperativa Popular de Taxis de Mataró. Els seus creadors esperen que aquesta sigui ben rebuda i mereixedora de la consideració de tots els ciutadans continuant utilitzant els seus serveis com han vingut fent fins ara.
Per encàrrecs cal dirigir-se al local social amb seu al carrer St. Isidor núm. 16 telèfon 114. O bé a les parades de l’Ateneu, Plaça Llibertat i l’Estació.

-- Ahir al passeig marítim, una bicicleta va atropellar a un nen, Joan Canyelles, el qual va tenir que ser atès de ferides lleus a la Clínica Aliança.

DIMECRES 9 DE SETEMBRE

-- El Comitè de Defensa Local avisa que la columna ”los Pretendientes de la Muerte” que s’està formant marxarà dintre de pocs dies cap el front, i adverteix que tots aquells que vulguin allistar-se poden passar per la Caserna Malatesta, tots els dies de 4 a 8 de la tarda, dons està previst tancar l’allistament dintre de pocs dies.

-- A Barcelona continuen els Consells de guerra sumaríssims i els afusellaments.
Avui a les sis i dotze minuts de la matinada s’ha complert la sentència de mort dictada abans d’ahir pel Tribunal Popular contra els tres militars del Regiment d’Artilleria de Muntanya.

DIJOUS 10 DE SETEMBRE

-- El Comitè Obrer d’Incautació dels Serveis Públics de Gas i electricitat (Comarca de Mataró), adverteix: que com a conseqüència de les explicacions donades pels companys d’aquest Comitè d’Incautació i control de les referides empreses de Gas i Electricitat, fa avinent a tots els ciutadans consumidors de gas i electricitat la necessitat de fer efectiu l’import de les factures dels mesos de juny i juliol, que ja s’estan passant a cobrar.
El referit Comitè està estudiant unes noves tarifes que, segurament, s’aplicaran a partir del primer de setembre les quals procurarà doni satisfacció a tots els ciutadans.

-- Per un Decret de la Conselleria d’Economia i Serveis Públics de la Generalitat. Es crea una nova divisió territorial a efectes de la reorganització econòmica de Catalunya. La nova divisió territorial quedarà formada per nou regions catalanes.

DIVENDRES 11 DE SETEMBRE

-- Amb motiu de la diada nacional, el diari Llibertat publica en la seva portada un cartell amb blanc i vermell, exaltant la defensa de les llibertats de Catalunya i els catalans, amb dues dades ben significatives per la història. El passat amb l’any 1.714 i el present 1.936.

-- Article de Joan Peiró al diari Llibertat, “Parlem-ne Amics” << .....Jo tinc dos fills abatent-se al front de guerra, dos fills que poden deixar llur vida en aquesta lluita per la llibertat, i jo no podré perdonar mai als feixistes el que aquests dos trossos de la meva ànima siguin immolats en una sublevació criminal que ells, impulsats per mòbils infames han desencadenat ......>>.

-- La Mutualitat l’Aliança Mataronina té a punt una farmaciola molt complerta, preparada per enviar cap el front, la qual pot ser de molta utilitat pels combatents.

-- Responent a una crida d’Acció Republicana Catalana demanant banderes per les Milícies Catalanes, les Senyores Pilar Basses, Soledat Anglada i la nena Roser Basses, pertanyents a A.C.R. d’aquesta ciutat, han confeccionat dues banderes perquè siguin lliurades als combatents del front d’Aragó.

-- Amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, han onejat les banderes i s’han posat domassos al balcó de l’Ajuntament i als locals de les entitats polítiques i obreres.

-- Es fa una crida a tots els milicians retornats de Mallorca perquè es serveixin a passar pel la Caserna d’Errico Malatesta, el mes aviat possible, als efectes de control.

-- El Comitè Antifeixista, Departament d’investigació i Ordre Públic fa pública una nota, avisant a tots els ciutadans de Mataró per darrera vegada, que en vint-i-quatre hores, a partir de la publicació d’aquest ban, lliurin totes les imatges o atributs de caràcter religiós, a la Caserna d’aquesta ciutat i que destrueixin les estampes o al•legories. Passat aquest terme començaran els registres domiciliaris aplicant-se amb el màxim rigor les sancions que a judici del Comitè s’hagin fet mereixedors els que no hagin complert aquesta ordre.
DISSABTE 12 DE SETEMBRE

-- El diari Llibertat publica una carta d’uns milicians dirigida al director del diari.
<Mercès per endavant.
Salvador Anglada, Rafael Gonzalez, Joan Figueres, Francesc Rodriguez i Jaume Alzina.
Almonocit de la Cuba 9/9/36

-- Pels carrers de la ciutat una nombrosa representació femenina uniformades amb faldilla negre, brusa vermella i mocador al coll i amb lletres al pit de la F.A.I, o braçals de la C.N.T. amb mocadors al coll vermell i negre, han fet una recol•lecta per tot Mataró, a favor de les Milícies Antifeixistes, acompanyades d’una banda de musica composta de professors del Sindicat de Músics de Mataró.

-- A sortit en direcció al front, sector de Casp, una delegació de la Mutualitat Aliança Mataronina per lliurar la farmaciola, que mes aviat a sigut una petita farmàcia per la quantitat de medicaments i l’abundant material sanitari que conté.

-- El president del Comitè la Creu Roja local Sr. T. Cruzate, fa una crida a la població per tal de què es presentin voluntaris per ser instruïts com a portalliteres, ja que la majoria que hi havia es troben ja en el front. La llista està oberta al local del carrer Fermí Galan 307, on se’ls instruirà els dimarts i els divendres a les 8 de la tarda.

DIUMENGE 13 DE SETEMBRE

-- Amb motiu de la sortida cap el front de la columna del P.O.U.M., arribà a la nostra ciutat, als voltants de les onze del matí, la banda de música d’aquesta organització, i es dirigí cap a la Plaça de la Llibertat on oferí un concert.
Per la tarda, la columna es dirigí cap a l’estació acompanyada de nombroses banderes i acomiadada per una gran multitud. A tres quarts de sis, el tren s’enduia cap el front la Columna “Joaquim Maurín”.

-- Es produeix un intent frustrat d’assaltar la presó, degut a les precaucions que es varen prendre al voltant de l’edifici amb motiu de la sortida de la columna del P.O.U.M.

DILLUNS 14 DE SETEMBRE

-- El Comitè del P.O.U.M., fa pública una nota al diari Llibertat per tal d’aclarir els fets de l’intent d’assalt a la presó.
<<... Aquest partit te la necessitat d’aclarir un fet succeït en marxar la centúria Joaquim Maurín Es tracte de les precaucions que es varen prendre als voltants de la presó.
Nosaltres neguem que es demanés el cap d’una persona determinada que hi hagués el propòsit d’assaltar la pres. Això no es pot suposar quan nosaltres en aquest sentit tenim ja una posició ben sentada, i és que en tot el què fa referència el presos siguin els Tribunals Populars els que actuïn.
El nostre partit sempre s’ha caracteritzat per la seva serietat i disciplina i mai per situacions personals.
El Comitè del P.O.U.M

DIMARTS 15 DE SETEMBRE

-- Per conducte del Comitè d’Economia Local, han sortit gran quantitat de gèneres que la indústria mataronina a despatxat cap el front.
Es continua treballat amb moltes comandes i son moltes les fàbriques de Mataró que treballen per assolir-les ja que es fan imprescindibles en campanya.

-- Es dissolt el Comitè d’Economia Local, a conseqüència d’un recent Decret de la Generalitat de Catalunya sobre els Consells Regionals.

DIMECRES 16 DE SETEMBRE

-- Article de Joan Peiró al diari Llibertat, “La Guerra és cosa més seriosa” <<.... El fet d’especular de disfressar la mainada i el fet menys recomanable d’encarrilar-la pels camins dels pidolaires .... no diu ni vol dir res a favor de la causa antifeixista. L’espectacle ple de llum i de coloraines no és més que una especulació, l’abast de la qual és la propaganda del que, seriosament, no logra arrelar a l’ànima de les multituds. Per aquesta mateixa raó, no poden forma una columna amb homes fets i joves espigats, hom forma centúries amb nois sense consciència del què son i del què volen, prou mancats d’experiència per comprendre que un baix egoisme els converteix amb carn de canó.
......... La guerra és una cosa seriosa, té quelcom de tràgic, i és dolorós i despreciable a la vegada, que per un egoisme de banderia, hom emboliqui els nois en les coses serioses i tràgiques .......>>

-- Per causes alienes al Departament de Defensa Local, s’ha de endarrerí la sortida al front de combat de la columna “los Pretendientes de la Muerte”. En quan estiguin solucionats els problemes que han motivat l’ajornament es reprendran les activitats en pro de la seva marxa al front.

-- Tots els propietaris d’automòbils, camions, motocicletes, tricicles, etc. han de passar per la Caserna d’Enrrico Malatesta (ex - Caserna d’Artilleria) per portar el control pertinent. Els que incompleixin aquesta ordre es faran mereixedors de les sancions que cada cas requereixi.

-- En dissoldre’s el Consell Local d’Economia, i crear-se un buit de poder, es constitueix el Comitè Antifeixista de la Comissió D’indústries de Guerra que absorbirà les funcions del antic Consell.

DIJOUS 17 DE SETEMBRE

-- La Secció Femenina del Centre Republicà Federal, fa una crida al poble de Mataró en general, per tal de què en arribar l’hivern no falti de res als milicians i el fred no sigui obstacle per endarrerir les accions de les forces lleials. I per fer mes suportable els rigors de l’hivern als nostres milicians.
Les dones del C.R.F. prenen la iniciativa de confeccionar peces de roba d’abric amb destí a les forces que es troben al front i que comencen a sentir les inclemències del temps. Fen una crida mol especial als fabricants i botiguers perquè facin donacions de llana. de generes confeccionats i per confeccionar, ja que compten amb companyes especialitzades i que gustosament prepararan el què calgui.

-- Aquest vespre, un noi, Vicenç Lleonart de vuit anys d’edat, domiciliat al carrer de Francesc Macià núm. 100, s’enfilà a uns ferros del mercat de la Plaça de Pi i Maragall, caient i trencant-se un braç.
Després de ser atès a la Clínica Aliança Mataronina fou traslladat a casa seva.

DIVENDRES 18 DE SETEMBRE

-- Ha estat ratificat en el càrrec de Director del nostre Institut de Segon Ensenyament, el Sr. D. Manuel Oliveras Dalmau.

-- A quedat oberta des d’avui la Matricula d’Ingrés a l’Institut de Segon Ensenyament. Les hores d’oficina per formalitzar la dita matricula, son: de 9 a 2/4 de 12 del mati a la Secretaria de l’Institut. La documentació necessària per efectuar la sol•licitud es troben exposats en el tauler d’anuncis instal•lat en vestíbul del centre.

-- Queda aprovat el pressupost per tirar endavant les obres de millora de la Presó, amb un total de 950 pessetes.

-- Ales 6’40 hores d’aquest mati han estat afusellats al Camp de la Bota, els condemnats a mort el passat dimecres pel tribunal Popular constituït a bord del vaixell “Uruguay” .

-- S’HA PRES L’ALCÀSSER DE TOLEDO Així anuncia el diari Llibertat l’esdeveniment, i en l’article que li segueix diu:
<< aquest matí les forces lleials han fet explotar les mines que havien estat col•locades als murs de l’Alcàsser.
A conseqüència de l’explosió s’ha ensorrat la única torre que quedava en peu. Els trossos de pedra i de paret han estat llençats a distàncies enormes i tots els vidres de Toledo han resultat trencats..........
........ No obstant l’enorme explosió en els sotens encara hi ha rebels que aguanten d’una manera suïcida.
La presa de l’Alcàsser a causat al país gran satisfacció.

DISSABTE 19 DE SETEMBRE

-- Avui a les cinc de la tarda, ha sortit del Local Social del P.S.U.C. la columna “Graells”, formada per un centenar de milicians, precedits per la banda de la Caserna de Carles Marx de Barcelona, que vingué expressament per acompanyar-los i de la Banda Municipal local. La Rambla de Mendizabal estava plena de gent que volia acomiadar als milicians que marxaven cap el front. Produint-se una parada davant de l’Ajuntament on es pronunciaren diferents parlaments per mitja dels altaveus instal•lats al balcó.
Després, les Bandes tocaren la Internacional, els Segadors i l’himne del Riego. Tot seguit continuaren la seva marxa cap a la sortida de la ciutat, entre els crits de visques a la República a Catalunya i a la Llibertat.
-- L’Ajuntament fa pública al diari Llibertat un ban que diu:
<Queda terminantment prohibit sacrificar:
1er.- Vaques joves en producció i vedelles de Classe que puguin dedicar-se a la cria.
2on.- Ovelles, cabres i truges en edat de criar.
3er.- Vedelles que no passin de 200 quilos en viu o de 100 en canal.
4rt.- Porcs que no passin de 120 quilos en viu o de 80 en canal.
A més:
Tot ciutadà ramader, pagès, etc. que porti caps de bestiar a l’escorxador, ve obligat a substituir els sacrificats per igual nombre d’animals joves de cria de la mateixa espècie.
Totes les vaques, cabres o truges que es treguin per inútils, hauran de ser substituïdes per d’altres en plena producció.

DIUMENGE 20 DE SETEMBRE

-- És trobat el cadàver del rector de la Parròquia de St. Josep al cementiri de Montcada i Reixac. Se sap que havia estat detingut ahir en el pis que s’amagava situat el carrer Ausias Marc de Barcelona, per una patrulla que hi efectuà un registre.

DILLUNS 21 DE SETEMBRE

-- El diari Llibertat publica un article que fa referència als fets que varen provocar la sortida de la “Centúria Maurin” del P.O.U.M.; diu:
<És absolutament fals que la nostre “Centúria” hagués manifestat ni que tampoc pretengués sota cap concepte segellar la seva partida amb un acte històric de violència com ho és la nova propagada de assaltar la presó.
Si es veritat que ens hem enrolat per anar al front a lluitar contra un feixisme malvat i odiós que sagna Espanya i ens omple d’oprobi davant el mon civilitzat. Fou mogut per un desig de llibertat i justícia, no pas per cap altre intenció, encara menys per venjances ni odis personals, impropis per un home que lluita per un ideal.
Per tant, doncs, tot quant s’ha de dir contràriament al per nosaltres exposat falta a la veritat i és completament fals, ensems ens ofèn de tal manera que per mitjà de la present protestem enèrgicament. .......
F. Gomis i J. Moreu
Barcelona 20 de setembre de 1936

-- L’Alcalde accidental en funcions Josep Abril i Argemí, fa públic un ban en el qual obliga a tots els pagesos, ramaders, detallistes, Sindicats Agrícoles i Cooperatives a:
1er.- En el termini de vuit dies a partir de la publicació d’aquesta ordre, a presentar a aquesta l’Alcaldia, una declaració jurada de la quantitat de productes posseïts, varietat i qualitat, fent especial esment en el cas del vi, de llur graduació de graus Malligan*, i en el cas de l’oli, llur graduació en acidesa.
2on.- Tampoc podran sortir del Municipi, cap partida de productes agrícoles o ramaders, sense l’autorització corresponent d’aquesta Alcaldia, en la qual caldrà fer constar, el nom del remitent i domicili i també el nom del destinatari, quantitat, qualitat i preu de venda per unitat.
3er.- Les partides destinades directament al territori català i aragonès, ocupat per les Milícies antifeixistes de Catalunya, precisaran d’una guia que facilitarà la Inspecció d’Exportacions Agrícoles d’aquesta Conselleria.
4art.-Les duanes enclavades situades en el territori català no permetran la sortida de cap partida de productes agrícoles o ramaders, que no vagin acompanyada de la guia corresponent.

* Malligant - gerät .- Sistema de mesura del grau d’alcohol. Amb ajuda del Ebulliscopi, es pot determinar el contingut alcohòlic d’un vi, ja que l’aigua del vi s’evapora a 78’3 graus C. Quant més baix és el punt d’ebullició de un vi, tant més alt és el contingut alcohòlic. Actualment ja no s’utilitza aquest mètode perquè no ofereix gaires garanties d’exactitud.

-- La Comissió de Proveïments d’aquesta ciutat fa una crida a tots els comerciants que afecti, l’obligació que tenen de presentar en el termini de quaranta vuit hores, en les oficines d’aquesta Comissió situades al carrer de Bisbe Mas, 27, baix , una de 7 a 9 de la tarda, una declaració jurada de les existències i consum setmanal dels següents articles: Sucre, Arròs, Mongetes, Llet Condensada, Conserves de Peix, Bacallà, Moresc, Escaiola, Patates i Besses.
L’incompliment d’aquesta disposició serà sancionada severament.

-- El Comitè organitzador de la columna “Los Pretendientes de la Muerte” avisa a tots els seus voluntaris que s’espera d’un moment a altre l’ordre pertinent per a marxar al front, per lo que demana als seus inscrits que estiguin en permanent contacte amb el Comitè Central.

DIMARTS 22 DE SETEMBRE

-- La ciutat de Mataró és felicitada des de la Direcció del Consell Sanitari de Guerra de Barcelona amb una nota que ha estat publicada per tots els diaris.
“El poble de Mataró dona un admirable exemple de solidaritat Humana”

Un article publicat al diari Llibertat explica els motius de la efusiva felicitació, diu:

<.......... fou tant excel•lent la impressió que causà al Consell Sanitari de Guerra aquesta ambulància que s’ha rebut l’encàrrec de construir amb tota urgència cinc ambulàncies més per la Conselleria de Defensa de la Generalitat de Catalunya. .........

-- Queda desmentida la notícia que circulava per tot Mataró referent a la mort del Milicià mataroní Pere Soriano, se sap de bona font que es troba amb plena forma física i en perfecte estat de salut.

DIMECRES 23 DE SETEMBRE

-- Arriba l’ambulància donada per la ciutat de Mataró al poble de Bujaraloz a la Comarca dels Monegres, (Saragossa) per prestar els seus serveis a la Primera Columna Sanitària.

-- Es desmunten les campanes del campanar de Sta. Maria, i tot seguit son traslladades a un terreny d’Argentona que s’utilitza com a magatzem. Posteriorment seran foses i es convertiran en material de guerra. Les campanes del rellotge no s’han desmuntat, per tal de que es puguin sentir les hores.

-- El Departament d’Ordre Públic, fa pública una nota on dona explicacions sobre l’intent d’assalt a la presó amb motiu de la sortida cap el front de la columna “Joaquim Maurin”. Dient que aquell intent, no fou autoritzat ni recolzat per cap col•lectivitat i que cap Entitat pot respondre per l’actuació d’alguns dels seus afiliats.
Afirma que el Departament va actuar amb tota fermesa per tal d’evitar actes de vandalisme. I convida a les diferents organitzacions polítiques i sindicals a controlar amb el màxim rigor a tots aquells que s’enrolin sota les seves disciplines.

-- Avui s’han fet proves amb la potent sirena instal•lada en l’antic Convent de les Benetes , ara magatzem Municipal. Aquesta sirena només serà utilitzada en cas d’emergències.
Degut als comentaris que han circulat ràpidament per tot Mataró del perill que corria la ciutat de ser bombardejada per avions procedents de Mallorca, el comitè de defensa a fet saber, que només es tractava d’un assaig per està preparats davant de qualsevol contingència. Ara per ara no existeix cap amenaça probable ni de l’aviació Feixista ni de la Italiana. Però no s’ha d’oblidar que estem amb guerra i totes les precaucions son poques.

-- l’Ajuntament arriba a un acord per tal de que el subministrament elèctric del les antigues dependències de les Germanetes del Pobres, Hospital i “Restaurant Sant Joaquim” passin al seu càrrec. Es comunicarà a la Companyia d’Energia Elèctrica de Catalunya que es faci efectiu a partir del passat mes d’agost.

DIJOUS 24 DE SETEMBRE

-- Article de Joan Peiró al diari Llibertat, “Perill a la Reraguarda” <<....... cada amic i cada familiar dels homes assassinats perquè si, son familiars i son amics que res no volen saber de la bestialitat criminal dels militars traïdors, del trabucaire amb sotana i dels requetès que no coneixen llurs pares, i ben lluny de sentir els bells i gloriosos afanys de la revolució, senten el rosec de l’odi que segueix a la repugnància produïda pels fets dels qui, dient-se revolucionaris, treballen contra la revolució, .................. perquè vil és el qui assassina arrecerat en la impunitat que avui donen un fusell i un carnet ..........>>

DIVENDRES 25 DE SETEMBRE

-- L’Alcalde de Mataró Salvador Cruixent, ja es troba restablert de la malaltia que el tenia allunyat del seu càrrec. Desprès d’un mes de convalescència, avui a reprès la seva activitat com a Batlle de la ciutat.

-- La Unió General de Treballadors (U.G.T.), convoca a tots els seus afiliats a una Assemblea per aquest vespre a les 9 a la sèu del seu local social “Casa del Poble”, per tractar els temes de les vacances i el control de les fàbriques.

-- Avui començaran tot un seguit d’actes a profit de les víctimes del feixisme a la nostra ciutat.
A dos quarts de deu de la nit al Teatre Monumental Cinema gran esdeveniment lirico-teatral que finalitzarà amb la interpretació de la Internacional

-- Les Milícies Alpines per mediació del Comitè Antifeixista Local posa a coneixement de tots els mataronins que posseeixin material d’esquí, càmping i excursionisme, tal com esquís, motxilles, botes, impermeables, robes d’abric, etc.. tenen l’obligació de lliurar-ho a la seu d’aquest Comitè Local a partir d’avui fins el proper dia 27 del corrent mes, al migdia.

DISSABTE 26 DE SETEMBRE

-- Aquest mati a quedat constituïda una Oficina Jurídica a la nostra ciutat, que actuarà sobre els districtes judicials de Mataró i Arenys de Mar. Al capdavant de la dita Oficina i serà l’advocat mataroní Emili Carles Serra.

-- El Sindicat de conductors d’automòbils i ajudants de la U.G.T. posa en coneixement de tots els seus afiliats l’obligació que tenen de passar per la Secretaria de l’entitat (Casa del Poble), per tal de poder porta
un control de tots els carnets de conduir, els quals son obligatoris per tots els conductors, amb la sanció corresponent en cas de fer cas omís d’aquesta ordre.

-- El comitè del grup femení del Partit Socialista Unificat de Catalunya (P.S.U.C.), fa una crida a totes les dones de Mataró perquè facin donació de tota classe de roba d’hivern, amb la intenció d’enviar-les als Milicians que lluiten al front, ja que estant molt mancats d’aquests tipus de roba.

-- Avui a dos quarts de deu del vespre, gran festival al Teatre Clavé Cinema

DIUMENGE 27 DE SETEMBRE

-- Durant tot el dia d’avui han tingut lloc diferents demostracions esportives.
Al Camp de l’Iluro
1er.- A les nou del mati, sortida de la cursa de “ciclo-pedestre”, vers un circuit prèviament marcat i organitzat per l’Esport Ciclista Mataroní
2on.- Proves atlètiques a càrrec del C.A. Laietana i Iris A.C. amb 100, 890, i 3000 metres llisos, 4x100 relleus i llançaments de discs.
3er.- Arribada ciclista.
4art.- partit de bàsquet entre una selecció mataronina i l’Iluro B.C.
Al Parc Municipal

-- 1er.- A dos quarts de quatre de la tarda, cursa ciclista infantil prenent-hi part els simpàtica campions de Catalunya.
2on.- Gimcana ciclista a càrrec de les senyoretes campiones de Catalunya.
3er.- Dos combats de boxa a la Americana.
4art. Un combat d’exhibició.
5è.- Home trainer, bicicletes damunt corrons. I participen primeres figures, com el campió d’Espanya de velocitat Joan Pians, el campió d’Espanya de mig fons, Josep Cebrià, A. Escuriet, J, Pagès, entre d’altres.
Hi col•laboraran, la Banda Municipal i els Cors Iluro, La Perla, i l’Armonia.
Finalitzant aquests actes a dos quarts de deu amb una audició de sardanes a la Plaça Llibertat a càrrec de la cobla “Refilaries del Maresme”.
Tots els beneficis que s’obtinguin d’aquest magne festival que han sigut de 5.000 pessetes seran lliurats en benefici de les víctimes del feixisme.

-- A la platja, organitzat per la Societat Esportiva de Pescadors de
Canya es celebrar un concurs de pesca, amb molta assistència. Es pescaren uns vint-i-cinc quilos de peix que foren lliurats als hospitals de Sang.


DILLUNS 28 DE SETEMBRE

-- Aquesta tarda a passat per Mataró el Sr. Josep Gudiol, membre de la Junta de Museus de Catalunya per assessorar al Comitè Local de Museus. El reberen l’Alcalde Sr. Salvador Cruxent, pel Conseller de Cultura Albert Puig, i pels pel components de l’esmentat Comitè, Estrany, Bas Gual i Clariana i també per membres del Comitè Antifeixista, Ramon Molist i Mateu Pou.
Primer visitaren l’ex-Església de Sta. Maria, on donades les característiques de l’edifici, amb algunes reformes prèvies aconsellà d’instal•lar-hi el Museu General de Catalunya d’Art Barroc i Estudi Viladomat, i també per tal d’aprofitat el valuós orgue i les condicions acústiques de l’edifici aprofitar-lo per fer-hi una sala de concerts. Prometent una ajuda per part de la Junta de Museus de la Generalitat.
Després es dirigiren a visitar el Foment Mataroní i l’escola d’arts i Oficis, convertits en dipòsits dels objectes recollits amb destinació al futur Museu Comarcal

-- Arriben del front cartes de milicians mataronins amb agraïments a tot el poble de Mataró per les seves magnifiques aportacions al front i per la lluita contra el feixisme.

-- La Comissió de Proveïments de Mataró fa pública una nota en què posa amb coneixement a tots els ciutadans, que a partir d’avui, els preus de venda al públic dels següents articles:
Sucre a granet a 1’80 pessetes el quilo
Mongetes Prat a 1’25 “
Patates a 0’25 “
Moresc a 0’60 “
Ous del país a 4’80 pessetes la dotzena
“ a 0’40 “ la unitat
Tots els establiments tenen l’obligació de tenir en lloc ben visible els preus fixats. Qualsevol infracció a aquestes disposicions seran sancionades.

DIMARTS 29 DE SETEMBRE

-- Article de Joan Peiró al diari Llibertat “Crist entre dos lladres”

-- Els obrers de la Casa Minguell, a mes de la recapte que fan setmanalment a favor de les Milícies, han lliurat aquest matí al Comitè Antifeixista, dotze dotzenes de samarretes apelfades i dotze pantalons de la mateixa qualitat, les quals seran repartides a les expedicions que setmanalment marxen cap el front on lluiten soldats mataronins.

DIMECRES 30 DE SETEMBRE

-- A primera hora d’aquesta tarda, ha sortit cap el front de Madrid la columna “Jaume Graells” de la qual en formen part més de cent mataronins.

-- A les tres de la tarda han partit cap a Barcelona setze companys de la U.E.C. local (Unió Excursionista de Catalunya), per incorporar-se a les Milícies Alpines antifeixistes, completament equipats amb un excel•lent material d’alta muntanya. Formant part d’aquests milícies, el campió d’esquí del Maresme, Jaume Llopart, i els campions d’atletisme, Ibern, Jané, Cot, etc.

-- El Comitè Local Antifeixista, fa saber per que ordre directe del Conseller de Defensa de la Generalitat de Catalunya, s’ordena a tots els caps i oficials retirats per la Llei Azaña o per edat que no arribin als 60 anys tenen que presentar-se immediatament a la Caserna d’Artilleria d’aquesta ciutat. “Errico Malatesta”. Es considerarà facciós tot aquell que no compleixi aquesta ordre.

-- El Comitè Central de l’Escola Nova Unificada, avisa que malgrat no haver-se designat els professors de les escoles locals, està previst d’obrir-les el proper dia 5 d’octubre. Malgrat que no es podran iniciar les classes fins el mes de gener de l’any que bé.

*durant el transcurs d’aquest més, sembla que els milicians localitzant una llista on i figuren les cases en les quals estan amagats objectes de culta i de valor procedent de l’Església de Sta. Anna, lliurats pel seu Rector Lluís Freixes, per tal de preservar-los de la destrucció. La llista estava en poder del Mossèn Sagristà, Gregori González. Tots els objectes foren requisats i algunes famílies detingudes degut a que és varen resistir a lliurar els objectes al milicians.