divendres, 7 de setembre de 2007

AGOST 1936

DISSABTE 1 D’AGOST

-- El Comitè antifeixista reorganitza les milícies. La vigilància de les entrades de la ciutat i de la caserna quedarà assegurada per 160 homes.

-- Continuen augmentant les donacions a la subscripció patrocinada pel Comitè Antifeixista, per tal de poder atendre les famílies dels milicians que lluiten al front d’Aragó.
Cal destacar la aportació que ha fet el personal de la Clínica ISSA amb 500 pessetes, i la de Salvador Font, amb una elevadíssima quantitat, ni més no menys que 6.866 pessetes.
Aquestes xifres fan pujar fins a 8.117,85 pessetes la suma total de les aportacions.

-- El Comitè Antifeixista recorda mitjançant una nota al diari Llibertat que tots els familiars dels milicians que es trobin sense recursos que s’inscriguin a les llistes obertes a l’Ajuntament.

-- Amb la reintegració al treball dels dependents, la normalitat ha tornant d’una manera complerta en el comerç de l’alimentació, les botigues, els cafès i els bars ja han tornat ha obrir les seves portes.

-- Es crida a files les quintes dels anys 1934 i 1935. que s’han de concentrar a les guarnicions més properes al seu domicili.
De moment els excedents de “cupo” no deuen presentar-se

DIUMENGE 2 D’AGOST

-- Continuen les detencions. I segueixen els registres domiciliaris.
Son detinguts i ingressen a la presó: Joan Vila i Agustí, Josep Català i Carbonell, Joan Soler i Ferrerons, Josep Rosset i Massafret, Joaquim Font i Alsina, Emili Albo i Franquesa, Josep Vives i Pàmies, Josep Valls i Arabia i Francesc Comes i Figueres.

-- A primera hora de la matinada, és trobat mort al 1er. de Maig, el guarda vinyes Miquel Carbó Gimpera, a poca distància de la font amb diverses ferides. En temps de la dictadura havia exercit de cap de la vigilància, entre d’altres càrrecs.

-- Aproximadament a la mateixa hora que l’anterior a St. Vicenç de Llavaneres hom trobà el cadàver de Felix Graupera directiu de la Federació Patronal amb un tret al cap que estava estiuejant a Arenys de Munt. No s’ha pogut aclarir que hi feia a Llavaneres. El cadàver fou portat al dipòsit de Mataró, i fou identificat pel seu propi fill.

-- Apareix pels carrers l’auto que es farà tristament famós amb el nom de “el cotxe fantasma”. Un cotxe de la marca Lància amb matricula M-31014, que va ser confiscat al pagès i comerciant Josep Majó i Nonell.

DILLUNS 3 D’AGOST

-- Aquesta matinada uns desconeguts han anat al domicili del regidor de la Lliga Josep Simó i se l’emportaren. Possiblement amb el “cotxe fantasma”
Com sia que aquesta detenció no fou ordenada pel Comitè, començaren les recerques de manera activa.

-- Continuen practicant-se registres i detencions per part dels milicians.

-- Es troben tres cadàvers a la carretera de Granollers. Resultant ser un veí de la Roca i els altres dos de Sta. Coloma de Gramenet.

-- L’ex alcalde Josep Mª. Fradera i Pujol detingut dies enrera, ha sigut traslladat a Barcelona, als calabossos de la Comissaria General d’Ordre Públic.

--Seguin les consignes donades per les organitzacions obreres, avui tothom a anat a treballar normalment sense que s’hagi produït cap incidència.

-- Les empreses seran col·lectivitzades.

-- El Comitè Antifeixista davant els últims fets que qualifica de molt greus, fa una crida a la ciutadania denunciant els excessos <<>>
Així mateix també convida als ciutadans a denuncià al Comitè qualsevol indici de possible delicte que tinguin, per tal de poder-lo evitar.

-- Arriben diversos milicians que havien marxat en la primera expedició del capità Medrano cap el front d’Aragó, el qual per diverses causes han tornat a Mataró.

DIMARTS 4 D’AGOST

-- Continuen les detencions i els registres domiciliaris.
Son detinguts: Joan Xaudaró i Fullerosa, Joaquim Brau i Navarro, Artur Galí i Verges, Josep Ximenes i Castellà, Francesc Majó i Coll, Emili Bernada i Castellà, Pera Peradejordi i Pujol., tots ells regidors o gestors nomenats després dels fet d’octubre.

-- La segona columna de Mataró és a Puebla de Hijar.

-- El diari Llibertat deixa de ser un simple full. A partir d’ara tindrà les mateixes característiques que tenia el “Diari de Mataró”. La normalitat be expressada per la publicació d’anuncis i notes diverses.
En el diari d’avui, núm. 11, hi ha una errata important en la data ja que posa dimarts 4 de juliol de 1936, i hauria de posa dimarts 4 d’agost de 1936.
Surt un article en el qual descriu una visita pels edificis confiscats, on lamenta les destrosses causades pels incontrolats.
Tothom sap que els Convents incendiats varen ser els de les Tereses, el de les Caputxines, el de la Providència i el de les Benedictines. Quedant totalment destruïts

-- També es normalitzen els espectacles. En el Gayarre i en el Clavé, s’anuncien sendes projeccions cinematogràfiques.

-- El regidor de la Lliga Catalana Sr. Josep Simón, és trobat mort a Parpers i traslladat al cementiri de Mataró on després de l’autòpsia serà enterrat.
-- Sobre una nova subscripció, aquesta a favor dels Hospitals dels Socors Roig Internacional, per ajudar a tots els milicians ferits en tots els fronts, la primera llista suma un total de 37,40 pessetes.
Els donatius per aquesta subscripció s’han de remetre al local del P.S.U.C. ( Col·legi del Cor de Maria)

DIMECRES 5 D’AGOST

-- El diari Llibertat publica un article condemnant l’assassinat del Sr. Josep Simón, el cadàver del qual es va trobar ahir a Parpers. “<>”

-- Comença l’enderrocament del convent de les Tereses, dirigit per l’arquitecte de l’Ajuntament. Els obrers que l’han d’enderrocar, prenen totes les precaucions, ja que l’edifici ha quedat tant malmès, que pot desplomar-se alguna de les parets, constituint un perill pels obrers que hi treballen.

-- És detingut Salvador Cabot i Rosell ex – regidor i gestor després dels fets d’octubre.

-- Han tornat a Mataró vint-i-cinc carrabiners dels que abans d’ahir marxaren a concentrar-se a Barcelona.

-- Procedent de Puebla de Hijar ha arribat malalt de consideració el tinent de carrabiners Sr. Pulido.

-- Les subscripcions obertes ban a bon ritme:
La subscripció d’ajuda a les famílies dels milicians que lluiten al front aragonès, ja sumen un total de 12.900’45 pessetes.
I la del Socors Roig Internacional de ajuda als milicians ferits en combat arriba ja a les 75’60 pessetes.

-- Ingressa a la presó per ordre del Comitè Antifeixista, Enric Jové i Briera.

DIJOUS 6 D’AGOST

-- Continuen les detencions.

-- Ingressa a la presó el Dr. Castellseguer per ordre del Comitè Antifeixista.

-- Surten de la presó amb llibertat provisional o presó atenuada per ordre del Comitè Antifeixista els següents detinguts: Domènec Ribera,, Josep Valls, Frances Coma, Ramon Tenes, Emili Bernada, Joaquim Brau, Joan Xaudaró i Francesc Majó.

-- Reclamat pel Conseller de Governació, aquesta tarda ha estat portat a Barcelona, Joan Vila Agustí, que des de fa uns dies es trobava tancat a la presó a disposició del Comitè Local.

-- Es reprèn el sorteig diari del cupó de l’Invàlid.

DIVENDRES 7 D’AGOST

-- Ingressa a la presó per ordre del Comitè el secretari del Jutjat Municipal, Joan Pons. El qual desapareixerà en circumstàncies no aclarides, serà trobat mort el dia 10 de setembre al Coll, a la carretera de Llinars. També és detingut el vigilant nocturn Josep Rovira Almà.

-- És desmentit el rumor que corria avui per Mataró, d’haver-se trobat un cadàver darrera el Parc.

-- És trobat per la Brigada Municipal que actua en l’enderroc de l’antic convent de les Tereses, un armari empotrat en una paret, diversos objectes de valor, entre el quals hi ha una bona quantitat de valors de l’Estat.
Tot el que es va recollir quedà dipositat a l’alcaldia.
L’Alcalde felicità als obrers pel seu comportament i diligència.

-- La Societat Ateneu popular, anuncia per demà dissabte dia 8 d’agost a les deu de la nit un grandiós esdeveniment líric – teatral.

-- La subscripció pública d’ajut a les famílies dels milicians que lluiten al front d’Aragó suma ja un total de 68.776’95 pessetes.

-- Una nota oficial signada pel Comitè Antifeixista, requereix a tots els soldats i caporals de les lleves del 1934 – 1935, que porten dies sense presentar-se al servei, que es presentin avui a la Caserna d’Artilleria d’aquesta ciutat, qualsevulla que sia l’Arma o el Regiment on van prestar servei militar.
En cas d’incomplir aquesta ordre en l’esmentat termini, és a dir avui, els infractors patiran rigoroses sancions.

-- A Barcelona, han estat nomenats els fiscals que han d’actuar en els Consells de Guerra contra els caps de la insurrecció militar.

DISSABTE 8 D’AGOST

-- L’Alcalde, Sr. Cruxent explica amb tota mena de detalls el nombre d’obrers que treballen per compte del Municipi, en les diferents obres que s’estan portant a terme a la nostre ciutat, que en conjunt son uns tres-cents, però que properament es poden incrementar fins a cinc-cents, degut a les obres que començaran a portar-se a terme en l’enderroc i urbanització que degut a la passada crema de convents a fet necessària.

-- Avui a les deu de la nit es celebrarà a la Societat Ateneu Popular un grandiós esdeveniment líric – teatral.
La recaptació del qual serà lliurada en la seva totalitat al Comitè Antifeixista de la nostra ciutat.

-- La normalitat en les sales d’espectacles torna a fer-se evident amb els anuncis de la gran varietat de programació que ofereixen tots els cinemes i teatres de la ciutat.

-- En el sorteig d’ahir del cupó de l’invàlid a sortit premiat amb 25 pessetes el número 436. i nou premis més........ premiats amb 3 pessetes cadascun.

DIUMENGE 9 D’AGOST

-- Els diumenges tornen a ser dies festiu.

-- Son alliberats més detinguts; Josep Ximenes Castellà i Enric Jové. Progressivament ho aniran sent altres detinguts.

-- En el Camp de futbol de la Unió Esportiva Mataronina, la Penya Soler organitza una tarda de futbol en la que hi participen quatre equips.
La recaptació serà destinada a profit de les Milícies antifeixistes.

DILLUNS 10 D’AGOST

-- Comença a porta tancada, la destrucció sistemàtica de tot el què conté la Basílica de Sta. Maria. Ho fa una brigada de mitja dotzena d’homes pagats pel municipi.
L’operació durarà tot el mes d’agost i setembre allargant-se fins a primers d’octubre, malgrat les actuacions del Comitè del Patrimoni, que només podrà salvar els retaules del Roser, el de St. Nicolau, el relleu central de Sta. Anna, i part de les teles.
El retaule major conservat de moment, serà destruït totalment a mitjans de 1.938, per ordre expressa, de l’alcalde Ramon Molist, sense fer cas als advertiments del Comitè del Patrimoni.
Es destrueix també la pràctica totalitat de la documentació dels arxius de l’Obra de l’Església de la Comunitat de Preveres i de diverses Confraries, que son venuts per fer pasta de paper.
Les peces d’orfebreria i una part important d’ornaments religiosos son retirats i es conserven a l’arxiu de l’ajuntament o als magatzems del Comitè del Patrimoni, es vistes a la formació del futur Museu Comarcal de Mataró.

-- Els organitzadors del festival que es va celebrar el dissabte passat, a l’Ateneu Popular han fet lliurament de la totalitat de la recaptació de la taquilla, que ha pujat un total de 1.500 pessetes al Comitè Antifeixista.

-- S.A. Ymbern, a fet una donació de 100.000 pessetes per a la subscripció d’ajuda a les famílies dels milicians mataronins que lluiten al front d’Aragó. La dita xifra ha fet pujar fins a 169.923’25 pessetes. Lo recaptat fins avui.

-- l’Alcaldia fa pública una llista d’empreses de gènere de punt, que han fet generosos donatius per la subscripció de l’Ajuntament que tot i ser incompleta suma 432.000 pessetes.

-- Ha estat fet públic el tribunal que haurà de jutjar els ex–generals Godet i Burniel. Demà a les 7, tindrà lloc a bord del vaixell “Uruguay”, la celebració del Consell de Guerra.

DIMARTS 11 D’AGOST

-- Primera col·laboració de Joan Peiró al diari Llibertat amb l’article Titulat “Interessa més el futur que el present”

-- La subscripció pública de l’Ajuntament, ja suma un total de 634.120’25 pessetes

-- Son detinguts i ingressats a la presó, a disposició del Comitè Antifeixista, Agapít Borràs Pedemonte i Tuñí Bordavia.

-- Una Comissió delegada del Comitè d’Indústries de Guerra visita la Caserna d’Artilleria, per tal de recollir algunes peces destinades a servir de model a les fàbriques de material de guerra de Barcelona.

-- S’ha trobat un cadàver a la carretera de la Roca. Resultà ser el d’un veí d’Argentona anomenat Tejeiro. El qual havia presidit la Delegació Radical d’aquell poble.

-- Una comissió delegada pel Comitè d’Indústries de Guerra, visita la Caserna d’Artilleria, per tal de recollir algunes peces que seran destinades a servir de model a les fàbriques de material de guerra de Barcelona.

-- S’avisa a tots els inscrits a les Milícies Antifeixistes de Mataró, mobilitzats en servei o no que per demà, dia 12, passin per la Caserna d’Artilleria.
Els que no atenguin aquesta ordre, seran desarmats immediatament.

-- A dos quarts d’una d’aquest migdia, s’ha conegut la sentència imposada pel Tribunal Militar als ex–generals Godet i Burriel. Han estat comdemnats a mort.

DIMECRES 12 D’AGOST

-- A les 6’05 hores d’aquest matí, els ex–general Godet i Burriel, han estat afusellats al Castell de Montjuïc.
La notícia de l’acompliment de la sentència de mort dictada pel Consell de Guerra, és comentada al diari Llibertat: <>

-- Aquest matí han ingressat al cementiri, tres cadàvers que procedien de St. Andreu i St. Vicenç de Llavaneres.
Un d’ells una dona de 30 anys.
Sembla que no han estat identificats per ningú d’aquells pobles, i que més aviat serien forasters.
Resten pendents de l’autòpsia.

-- El Regidor Onofre Vidal ha estat nomenat interventor de la Central Telefònica de Mataró i el seu radi.

DIJUOS 13 D’AGOST

-- Joan Peiró dimiteix com encarregat de la Comissió de Proveïments. Dimiteix passats els moments de pitjors dificultats i manifesta la seva intenció de dedicar-se intensament a participà en l’esforç de guerra des de altres llocs.

-- Avui ha ingressat a la presó a disposició del Comitè, el guàrdia rural de l’Ajuntament Josep Campdepedrós i Vicenç.

-- Ha estat publicat un Decret sobre lloguers, el qual anuncia que son rebaixats els que paguen fins a 201 pessetes el 50%. Els de 201 a 750 amb el 25% i els més de 750 el 15%.

-- La Mútua Aliança Mataronina, fa un anunci on demana dues noies per auxiliars d’infermeria. Han de tenir entre 14 i 16 anys, i seran preferides les que reuneixin més coneixements, entre els quals, saber llegir i escriure, i ser associada a la Mútua.

-- La subscripció pública, per atendre les despeses de l’Assistència Social de les famílies de voluntaris que lluiten contra el feixisme, i per obres contra l’atur forçós, que sosté l’Ajuntament, suma un total de 639.711’05 pessetes.

-- En les sessions de cinema celebrades avui al Clavé Palace, a profit de la subscripció oberta a l’Ajuntament, on hi assistí molt públic, es recaptaren 1.483’40 pessetes de les quals un cop descomptades les despeses, que sumen un total de 699 pessetes, han donat un benefici de 784’40 pessetes, que han estat lliurades a la dita subscripció.

-- El Conseller d’Economia i Serveis Públics, Sr. Tarradellas, a visitat al Sr. Companys, i l’hi ha presentat la primera bomba d’aviació construïda a Catalunya, d’un nou model perfectíssim que pesa 12 quilos.

DIVENDRES 14 D’AGOST

-- La Comissió de Govern de l’Ajuntament, acorda convertir l’edifici de la Basílica de Sta. Maria en Museu Comarcal.
Tot i amb això continuen els treballs de destrucció a l’interior anunciats com “treballs necessaris per a la adaptació”, fent desaparèixer tots els objectes sense valor que servien per el culte religiós.

-- Es dona un altre avís atots els milicians inscrits al servei actiu o de reserva, així com tots els que posseeixin arma, i que s’hagin presentat a la revisió ordenada a la Caserna d’Artilleria que ho poden fer fins demà dia 15.
Passada aquesta data, els que hagin desatès aquesta ordre, seran desarmats i sancionats rigorosament.

-- El cos facultatiu, personal administratiu, i tots els empleats de la Mutualitat Aliança Mataronina, han fet donació d’un dia del seu sou a profit de les Milícies Antifeixistes.

DISSABTE 15 D’AGOST

-- El Jutjat de Primera Instància de la nostre ciutat a tremés al jutge especial de Barcelona, el sumari que es segueix contra els detinguts Josep Montserrat Cuadrada i Francesc Arenas.

-- Es crea El Servei de Trameses Populars.
Aquestes trameses seran absolutament gratuïtes, sempre que no excedeixin de quatre quilos, i sempre que siguin destinades a les forces lleials i a les milícies que combaten en els diversos fronts, o en precedeixin.

-- Els teatres i cinemes de la ciutat continuen oferint els seus espectacles amb normalitat.

-- En el diari Llibertat apareix un titular en el que s’anuncia que: <>

-- Per la tarda al camp de l’Iluro s’ha jugat el partit de futbol entre els primers equips del Terrassa i l’Iluro. El resultat a estat favorable els visitants; Iluro 1 – Terrassa 2.

DIUMENGE 16 D’AGOST

-- Conferència d’Andreu Nin al teatre Clavé organitzada pel Comitè Local del P.O.U.M.
La recaptació que s’obtingué durant la conferència fou de 326’20 pessetes, que es repartiren de la següent manera: 100 pessetes per la subscripció, 100 pessetes més per a les columnes del P.O.U.M., i la resta per cobrir les despeses d’organització de la conferència.

DILLUNS 17 D’AGOST

-- Ingressa a la presó, a disposició del Comitè Antifeixista, Joan Vives Lleonart.

-- La llista núm. 17 de donacions a la subscripció oberta a l’Ajuntament, puja un total de 666.712’05 pessetes.
-- A dos quarts de sis d’aquesta matinada han estat afusellats l’ex-general Joaquin Fanjul Goñi i l’ex-coronel Tomás Fernandez Quintana, comdemnats pels tribunals de la república pel delicte d’alta traïció i sublevació militar.

DIMARTS 18 D’AGOST

-- Pels vols de les nou del matí, ha passat per la nostra ciutat un comboi de camions carregats d’aviram, queviures i verdures procedents de Sta. Susanna i Pineda, amb uns cartells pintats que s’hi llegia; “Als nostres germans del front Aragonès”.

DIMECRES 19 D’AGOST

-- Avui a la tarda s’han reunit la Junta de Museus de Mataró per tal de tractar afers que tenen relació amb el destí que s’ha de donar a les nombroses obres d’art que han passat a formar part del patrimoni de la ciutat.

-- Es reuneix per primera vegada la patronal que ha tingut cura de salvaguardà tot el patrimoni artístic de la Ciutat. D’ençà al seu nomenament, escampats per tot Mataró i els seus voltants, no han parat en la seva tasca, fins hi tot els han anomenat com “la Creu Roja de l’Art”. fins hi tot amb el material aplegat es podrà organitzar un museu dels millors de Catalunya.

-- El Comitè Antifeixista per mediació del Departament de Defensa, convoca a tots els soldats de les lleves del 1934 i 1935 i els llicenciats de 1936, que es presentin immediatament a la Caserna d’Artilleria, doncs en cas contrari, es procedirà a llur recerca on siguin i conduïts per la força mitjançant el servei de patrulles.

-- l’Esport Ciclista Mataroní, en reunió de Junta, acorda celebrar un “Magne Festival Esportiu Benèfic” a profit de les víctimes del feixisme.

DIJOUS 20 D’AGOST

-- Els obrers que s’han fet càrrec de la confiscació dels serveis de la “Companyia de Tramvies de Mataró a Argentona S.A.” han decidit que tota la recaptació que es faci demà divendres, en tots els serveis, ja siguin de tramvia o de cotxe, vagin íntegrament a la subscripció oberta a l’alcaldia a favor de les famílies del milicians i necessitades de la localitat.

-- Ahir al vespre fou clausurat el local de la Societat “Sport Mataronés” En un article aparegut al diari Llibertat, parla d’aquesta Societat esportiva amb seu a la Rambla, com <>

-- La subscripció per les famílies dels milicians, llista núm. 19 suma un total de 675.507’05 pessetes.

-- L’altre subscripció oberta a profit dels Hospitals del Socors Roig Internacional suma un total de 309’60 pessetes.

DIVENDRES 21 D’AGOST

-- Aquest migdia, han passat per Mataró en direcció a Barcelona, dos camions carregats amb objectes de plata i de valor, procedents de les esglésies de la ex – província de Girona. Anaven custodiats per un grup de milicians.

-- El Comitè Antifeixista, fa públic un Ban on anuncia, <
-- El Conseller de Govern de l’Ajuntament a pres avui una acord molt important.
Ha declarat cessats tots els empleats municipals, els quals podran en el termini de 24 hores demanar l’ingrés.

DISSABTE 22 D’AGOST

-- l’Agrupació Pro Ensenyament Racionalista, anuncia que el proper dia 1 de setembre començaran les classes de nit en el nou local del carrer Rafael Casanova, núm. 64. En aquestes classes els alumnes podran cursar-hi a part dels ensenyament elementals classes especials de Teneduria, Taquigrafia, Mecanografia, Indústria i Comerç, Idiomes, etc. Per tant des d’avui queda oberta la matrícula per aquest curs, tots els dies feiners de 6 a 8 del vespre.

-- Avui a dos quarts de deu del vespre gran festival al Teatre Clavé Palace, a profit de les Milícies antifeixistes. L’èxit del festival ha sigut aclaparador, la gran sala del Teatre estava atapeïda d’un públic entusiasta, en un magnífic exemple de solidaritat antifeixista.
El públic abandonava el local a les quatre de la matinada.
El total recaptat en taquilla a sigut de 4.334,45 pessetes, que un cop descomptades les despeses que sumen un total de 546,20 resten un total de 3.778,25 pessetes que seran lliurades íntegrament a benefici de les Milícies Antifeixistes.

DILLUNS 24 D’AGOST

-- Es convoca per les nou del vespre a tot el poble de Mataró, a una Assemblea que tindrà lloc al Teatre Monumental Cinema, en la qual el Comitè antifeixista donarà tota mena d’explicacions als qui ho sol·licitin en aquells punt que afectin a l’actuació del Comitè. Obra l’assemblea el Sr. Molist donant la paraula als assistents.
Totes les propostes foren aprovades unànimement sortint de l’assemblea un Comitè molt més reforçat per la unió dels assemblearis.

-- Queda autoritzat pel Comitè Antifeixista, Departament d’Investigació i Ordre Públic a circular lliurament el ciutadà Joan Lleonart Mandri, per no haver-se trobat cap càrrec contra d’ell, per lo que prega a tots els milicians que no molestin en res a l’esmentat ciutadà.

-- Per haver quedat confiscats pel Comitè Antifeixista, Departament de Defensa els banys dits “dels soldats”, es notifica a tots els ciutadans que tinguin cura de no tocar res. I aquells que tinguin objectes procedents del dit lloc, els tornin immediatament, sinó seran sancionats.

-- S’avisa a tots els milicians perquè passin per la Caserna General a recollir el carnet definitiu, portant l’antic.

-- Es preparen dues columnes de milicians de Mataró i comarca. La primera s’anomenarà “Malatesta” organitzada pels sindicats obrers C.N.T. i F.A.I. La segona anirà a càrrec del Comitè del P.O.U.M.
Per allistar-se a la columna “Malatesta” caldrà dirigir-se a Lluís Cerdà a la Caserna Malatesta, (antic quarter d’Artilleria de Mataró) i anar proveït d’una muda com a mínim, i la corresponent arma llarga.

DIMARTS 25 D’AGOST

-- El Comitè de Defensa fa una crida a tots els milicians inactius perquè durant tot el dia d’avui, facin lliurament de l’arma o armes de què disposin a la Caserna Enric Malatesta (Ex Caserna d’Artilleria), per tal de ser enviades al front de combat.
Els qui prefereixin no deixar l’arma i marxar al front poden inscriure’s a les columnes en formació.

DIMECRES 26 D’AGOST

-- Article de Joan Peiró al diari Llibertat, “Totes les Armes al Front” <<....A Barcelona, hi ha 40.000 fusells ¿que hi fan aquest fusells a Barcelona, quan escassegen als fronts?. A St. Adrià del Besòs, les milícies tenen un grapat de metralladores, mentre en el front no poden organitzar una secció d’aquesta arma, perquè n’estan mancats. ¿que hi fan les metralladores a St. Adrià del Besòs?........ ¿Perquè es volen tantes armes a la reraguarda? .......... Les armes han d’emprar-se per fer la guerra contra el feixisme i no per fer els gegants – quan no per a coses pitjors, de les quals jo hauré de parlar-ne per a fer callar algunes llengües a Mataró. ..........[...]>>

-- Les oficines per allistar-se a la columna del P.O.U.M. queden obertes de 10 a 11 del matí i de 6 a 8 de la tarda a la seu del partit, per a tots aquells que vulguin allistar-se.
Milicians, treballadors, tots d’empeus contra el feixisme.

DIJOUS 27 D’AGOST

-- Article de Joan Peiró al diari Llibertat “Un Curs d’Actuació Revolucionaria” << ...... La revolució és la revolució. I és de sentit lògic que la revolució comporti vessament de sang. El sistema capitalista, el poder temporal de l’Església i l’imperi de tots els caciquismes, han estat sostinguts i alimentats amb el dolor i la sang del poble. Lògic és doncs, que en triomfar el poble, aquests tinguin un moment per a vessar la sang dels qui han mantingut, durant segles, llur poder i privilegis per mitja de la violència organitzada. ......... Els atracadors i els lladres mai no han honorat cap revolució. Pel contrari han estat sempre la deshonra de totes les revolucions. Tampoc no és cap honor per a una revolució el que els revolucionaris aprofitin el moment per a liquidar comptes personals que res no tenen a veure amb la revolució. ........... Als assassins es troben a l’altre banda del feixisme. ............. Vessar sang sota l’empar de la responsabilitat dels Comitès, no és ni serà mai un fet revolucionari. Es una covardia. [....]>>

-- Avis a la ciutadania amb motiu de les practiques de tir i de combat, que portaran a terme les columnes que s’incorporaran pròximament al front, per tal de què si senten trets no s’alarmin. Les dites pràctiques, es portaran a terme de 9 a dos quarts d’11 del mati i de 4 a dos quarts de 6 de la tarda.

DIVENDRES 28 D’AGOSTS

-- A la llista d’aportacions per l’ajuda als familiars dels milicians voluntaris que lluiten al front i per l’Assistència Social, núm. 26, publicada pel diari Llibertat, i ha pareix el nom d’un personatge ben curiós “Papa de Roma” que fa un donatiu de 50 pessetes. La suma total de les donacions fins avui és de 705.460,50 pessetes.

-- Per mediació d’un avís publicat al diari Llibertat, es fa saber que en data d’avui ha quedat restablert l’horari de conferències interurbanes sense interrupció, es ha dir de 8 del matí a 8 del vespre.

DISSABTE 29 D’AGOST

-- Avui a les deu del matí una columna de forces armades amb llurs banderes i precedida d’una banda municipal, procedents de Barcelona, a recorregut diferents carrers de la nostra ciutat amb el propòsit de recaptar fons. Cap el mig dia han fet acte de presència al davant de l’Ajuntament en mig de grans aplaudiments i entusiastes visques.
Els expedicionaris han dinat a Mataró, marxant a les tres de la tarda.
La recaptació a escindit a unes mil pessetes.

-- Queda constituït El Comitè de l’Escola Nova Unificada (CENU). En son els Delegats; Francesc Rossetti; Josep Serra, per la Generalitat; Joan Compte i Artur Puigverd, per la U.G.T.; Josep Quer i Esteve Figols, per la C.N.T.
Les Oficines seran instal·lades al edifici dels Escolapis, baixada d’Estanislau Figueres (Baixada de Sta. Anna).

-- El Teatre Monumental Cinema edita un cartell on anuncia la programació per aquest dissabte i diumenge dies 29 i 30 que d’entre d’altres es projectarà “el drama terrorific LA NOVIA DE FRANKESTEIN” (en espanyol) per l’inimitable “as” de la caracterització Boris Karloff. NOTA: la sessió serà a benefici de les Milícies Antifeixistes d’acord amb el Comitè Local.

DIUMENGE 30 D’AGOST

-- Es constitueix el Consell d’Autonomia de Mataró. President, Salvador Cruxent, Alcalde i representant de la Generalitat de Catalunya; Sots – President, Ladislao Bellavista, pels Sindicats d’oposició; Secretari, Francesc Anglas, per la UGT. ..............

-- A dos quarts de 10 del matí al Clavé Palace, es celebra un míting organitzat per les Joventuts Llibertàries de Mataró.

-- El Conseller de la Generalitat Josep Tarradelles de retorn d’una visita per terres gironines, estigué unes hores a la nostre ciutat.
Fou rebut per l’Alcalde interí de Mataró i Diputat al Parlament de Catalunya Sr. Bilbeny i un grup de sindicalistes amb els quals celebrà una reunió en el despatx de la Secretaria de l’Ajuntament

DILLUNS 31 D’AGOST

-- Comença la destrucció de l’interior de l’Església de St. Josep, per ordre de l’Ajuntament. El porta a terme una brigada formada per quatre homes. Es destrueix tots menys els altars del Carme i del Pilar perquè son de marbre i es volen conservar per adaptar les seves columnes i altres elements per construir una luxosa glorieta als jardins del parc central. També es salva la imatge de Sant Vicenç de Paül perquè és una obra de l’escultor Damià Campeny.
La fusta dels altars, confessionaris i tot el mobiliari s’apilona en l’interior per tal de repartir-lo entre la beneficència, i perquè sigui utilitzada com a combustible.
El Mn. que va regí la Parròquia des de 1.929 fins el 1.936 es deia Lluís Miquel i era ecònom. (que feia les funcions de rector)

-- A les deu del matí, a la Caserna Malatesta ha tingut lloc una subhasta de cavalls inútils pel servei a l’exercit. Aquest cavalls un cop subhastats eren utilitzats per les feines del camp o bé per carn.