dimecres, 20 de maig de 2009

Setembre de 1936

DIMARTS 1 DE SETEMBRE

-- La columna “Malatesta” esta preparada per sortir cap el front.
Però a les onze del matí, un grup de milicians de la columna es concentra a la riera i exigeix l’afusellament del rector de Sta. Maria, Josep Samsó, que en aquells moments es trobava internat a la presó de la ciutat.
Josep Samsó, és tret de la presó i portat amb el cotxe fantasma fins a l’esplanada superior del cementiri on serà afusellat. El lloc és avui assenyalat amb un monòlit que recorda aquell assassinat sense sentit.
El diari Llibertat publica un article on explica la sortida de la columna amb aquestes paraules:
<Presidia la Columna un auto blindat. Seguia una secció de la Creu Roja, La Banda Municipal sense uniforme i augmentada amb professors del Sindicat Musical dirigida pel mestre Llora. Venia al darrera tot el contingent de la columna molt ben equipada i amb moltes banderes de la C.N.T.
En arribar a l’Ajuntament la Banda ha tocat la Internacional en mig de grans ovacions i visques a la llibertat a la CNT a la FAI, i moris el feixisme.
Fet el silenci ha parlat un representant de la FAI, al qual ha dit que aquest matí s’ha començat a fer justícia afusellant de cara a l‘ex-rector de Santa. Maria.
[...]
Amb grans ovacions i al so de la Internacional ha desfilat, marxant cap a Barcelona.>>

-- Es empresonat el Rector de Sta. Anna Lluís Freixes.

-- Queda constituït el Comitè Comarcal de l’Escola Nova Unificada. (CENU). Començant a treballar activament en les tasques d’organització i d’enllaç amb tots els pobles del Maresme.

-- Esta previst que la vista del sumari dels 24 acusats pertanyents al Regiment d’Artilleria de Mataró, se celebri entre dimarts o dimecres de la propera setmana.

DIMECRES 2 DE SETEMBRE

-- Per tal d’evitar actes de robatori i pillatge, el Departament d’Ordre Públic edita una nota en la que diu:
Només podran fer registres domiciliaris els milicians amb ordres d’aquest Departament. Qualsevol, que pel seu compte faci un registre, sense l’autorització corresponent, serà considerat facciós i se li aplicaran les sancions més rigoroses.

-- Article de Joan Peiró al diari Llibertat, “Revolucionaris” <<....... Cal que els revolucionaris deixin de pensar i de fer tant en sentit destructiu, per a donar lloc a què el pensament i les activitats s’encarrilin vers l’endegament del nou mon que ens ve damunt. Més que a pensar a fer d’esbirro i de botxí, la veu de les hores greus i de benaventurança ens criden a pensar com s’ha de fer-se la revolució social. Destruïm si cal. Però els revolucionaris no hi podem pensar massa en destruir. Els vertaders revolucionaris posen la intel•ligència, les energies totes i l’ànima, per damunt de tot, al servei de la magna funció de crear, crear per sempre.

DIJOUS 3 DE SETEMBRE

-- Apareixen uns bans fixats per les parets que diuen:
1er.- S’ordena a tots els ciutadans que en el terme de vint-i-quatre hores, retirin de les cases particulars tots els emblemes religiosos, sigui quin sigui el seu caràcter.
2on.- Tots els objectes que tinguin algun valor artístic o estiguin compostos amb material de cost elevat, seran posats sota la custòdia de la Junta de Museus.
3er.- El què resti una vegada feta la tria serà cremat al mig del carrer.
4art.- El que no compleixi aquestes ordres serà castigat amb les sancions corresponents.

-- També en el diari Llibertat surt publicat un Ban del Comitè Antifeixista on s’ordena a tots els ciutadans de Mataró que en el terme de vint-i-quatre hores llencin al carrer tots els objectes religiosos que tinguin a casa seva. Passat aquest temps es procedirà a fer els registres convenients, i les penyores seran en conseqüència rigoroses.

-- Complint les ordres del Comitè d’Ordre Públic molts veïns es dedicaren a llençar al mig del carrer tots els emblemes religiosos que posseïen.
Imatges, llibres, estampes, rosaris i multitud de diferents objectes es llençaren al carrer, que una vegada apilonats al ben mig de la via pública es feren gran fogueres que duraren fins ben entrada la nit

-- Es torna obrir el Cinema Modern.

DIVENDRES 4 DE SETEMBRE

-- Aquest matí han continuat les fogueres amb els objectes religiosos llençats al carrer. Encara que no tants com la nit passada.

-- El Comitè de Defensa de Mataró fa una nova crida per captar voluntaris, degut a la formació d’un nova columna que es nomenarà “Los pretendientes de la Muerte”.
S’avisa a tots els que vulguin allistar-se, que passin per la Caserna Malatesta de 4 a 8 de la tarda. A poder ser que es presentin en grups de deu en deu.

-- La Mutualitat Aliança Mataronina està preparant una farmaciola molt complerta amb destinació al front.

-- Aquesta nit es celebra un míting organitzat per les dones Antifeixistes al teatre Clavé Palace. El local a quedat ple a besar de dones desitjoses d’escoltar les oradores que els hi havien d’adreçar els parlaments. Abans de començar l’acte, el públic es posà dret i tot saludant amb el puny clos entona l’himne de la Internacional, seguidament obri l’acte Margarida Abril.

-- A dos quarts de set d’aquest matí han estat executats al Camp de la Bota els primers condemnats a Barcelona pel recent constituït Tribunal Popular.

DISSABTE 5 DE SETEMBRE

-- Article de Joan Peiró al diari Llibertat “Justícia i Persecució” <<.... Per absurdes que siguin les coses de l’esperit no es desarrelen per la força. Hi ha un sol mitjà per a desarrelar-lo: l’Escola. ....... L’Església a traves dels segles, ha esdevingut aliada de tots els tirans ......... Però una cosa és la persecució religiosa i la destrucció de l’Església i l’altre ben distinta la persecució dels sentiments religiosos. La destrucció de l’església és un fet de justícia, perquè l’Església representa un poder polític la finalitat del qual es l’esclavització espiritual i social del poble.....
..... Es, però, un atac a la llibertat del pensament i és per altre banda, el procediment per engruixir els rengles del feixisme, perquè l’odi que aquest procediment va aixecant a l’entorn nostre o de la revolució esdevindrà odi a les llibertats del poble que no sap ser digne.

-- El Comitè de Defensa, posa en coneixement a familiars i amics dels milicians que es troben al front, que el proper dimarts començarà a prestar-se un servei d’encàrrecs amb destí a Aragó.
L’expedició del proper dimarts anirà destinada a la columna Medrano. Més tard en sortiran en destí a d’altres sectors que s’avisaran oportunament.
S’adverteix que els paquets no podran excedir de cinc quilos.

-- La columna Malatesta arriba a Casp, ciutat aragonesa de la província de Saragossa.

-- El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (D.O.G.C.) publica entre d’altres coses:
El nomenament com a Director Interí de la Presó de Mataró el Senyor Joan Prado i Romà

DILLUNS 7 DE SETEMBRE

-- El Departament d’investigació i Ordre públic del Comitè Antifeixista, fa una crida a tots els ciutadans de Mataró, per què lliurin tots els metalls que no tinguin utilitat pel servei domèstic, com son: coure, plom i llautó, abans de 72 hores a la Caserna Malatesta. Advertint, que a tot aquell ciutadà que es pugui comprovar que fa cas omís de la dita ordre, serà castigat amb el rigor que es faci mereixedor.

-- El Departament de Defensa, adverteix, que en havent-se assabentat aquest Comitè que encara hi ha ciutadans que no han lliurat les armes tant necessàries al front, que tots aquells que sense ser milicians en actiu i les retinguin al seu poder, les lliurin en el termini de quaranta vuit hores, i que de no lliurar-les es faran mereixedors de les sancions que el cas requereixi.

-- Continua oberta al local de P.S.U.C. (antic col•legi del Cor de Maria) la subscripció a favor dels Hospitals dels Socors Roig Internacional. La quantitat recaptada fins aquest moment suma un total de 1.556’95 pessetes.

DIMARTS 8 DE SETEMBRE

-- Es crea la Cooperativa Popular de Taxis de Mataró. Els seus creadors esperen que aquesta sigui ben rebuda i mereixedora de la consideració de tots els ciutadans continuant utilitzant els seus serveis com han vingut fent fins ara.
Per encàrrecs cal dirigir-se al local social amb seu al carrer St. Isidor núm. 16 telèfon 114. O bé a les parades de l’Ateneu, Plaça Llibertat i l’Estació.

-- Ahir al passeig marítim, una bicicleta va atropellar a un nen, Joan Canyelles, el qual va tenir que ser atès de ferides lleus a la Clínica Aliança.

DIMECRES 9 DE SETEMBRE

-- El Comitè de Defensa Local avisa que la columna ”los Pretendientes de la Muerte” que s’està formant marxarà dintre de pocs dies cap el front, i adverteix que tots aquells que vulguin allistar-se poden passar per la Caserna Malatesta, tots els dies de 4 a 8 de la tarda, dons està previst tancar l’allistament dintre de pocs dies.

-- A Barcelona continuen els Consells de guerra sumaríssims i els afusellaments.
Avui a les sis i dotze minuts de la matinada s’ha complert la sentència de mort dictada abans d’ahir pel Tribunal Popular contra els tres militars del Regiment d’Artilleria de Muntanya.

DIJOUS 10 DE SETEMBRE

-- El Comitè Obrer d’Incautació dels Serveis Públics de Gas i electricitat (Comarca de Mataró), adverteix: que com a conseqüència de les explicacions donades pels companys d’aquest Comitè d’Incautació i control de les referides empreses de Gas i Electricitat, fa avinent a tots els ciutadans consumidors de gas i electricitat la necessitat de fer efectiu l’import de les factures dels mesos de juny i juliol, que ja s’estan passant a cobrar.
El referit Comitè està estudiant unes noves tarifes que, segurament, s’aplicaran a partir del primer de setembre les quals procurarà doni satisfacció a tots els ciutadans.

-- Per un Decret de la Conselleria d’Economia i Serveis Públics de la Generalitat. Es crea una nova divisió territorial a efectes de la reorganització econòmica de Catalunya. La nova divisió territorial quedarà formada per nou regions catalanes.

DIVENDRES 11 DE SETEMBRE

-- Amb motiu de la diada nacional, el diari Llibertat publica en la seva portada un cartell amb blanc i vermell, exaltant la defensa de les llibertats de Catalunya i els catalans, amb dues dades ben significatives per la història. El passat amb l’any 1.714 i el present 1.936.

-- Article de Joan Peiró al diari Llibertat, “Parlem-ne Amics” << .....Jo tinc dos fills abatent-se al front de guerra, dos fills que poden deixar llur vida en aquesta lluita per la llibertat, i jo no podré perdonar mai als feixistes el que aquests dos trossos de la meva ànima siguin immolats en una sublevació criminal que ells, impulsats per mòbils infames han desencadenat ......>>.

-- La Mutualitat l’Aliança Mataronina té a punt una farmaciola molt complerta, preparada per enviar cap el front, la qual pot ser de molta utilitat pels combatents.

-- Responent a una crida d’Acció Republicana Catalana demanant banderes per les Milícies Catalanes, les Senyores Pilar Basses, Soledat Anglada i la nena Roser Basses, pertanyents a A.C.R. d’aquesta ciutat, han confeccionat dues banderes perquè siguin lliurades als combatents del front d’Aragó.

-- Amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, han onejat les banderes i s’han posat domassos al balcó de l’Ajuntament i als locals de les entitats polítiques i obreres.

-- Es fa una crida a tots els milicians retornats de Mallorca perquè es serveixin a passar pel la Caserna d’Errico Malatesta, el mes aviat possible, als efectes de control.

-- El Comitè Antifeixista, Departament d’investigació i Ordre Públic fa pública una nota, avisant a tots els ciutadans de Mataró per darrera vegada, que en vint-i-quatre hores, a partir de la publicació d’aquest ban, lliurin totes les imatges o atributs de caràcter religiós, a la Caserna d’aquesta ciutat i que destrueixin les estampes o al•legories. Passat aquest terme començaran els registres domiciliaris aplicant-se amb el màxim rigor les sancions que a judici del Comitè s’hagin fet mereixedors els que no hagin complert aquesta ordre.
DISSABTE 12 DE SETEMBRE

-- El diari Llibertat publica una carta d’uns milicians dirigida al director del diari.
<Mercès per endavant.
Salvador Anglada, Rafael Gonzalez, Joan Figueres, Francesc Rodriguez i Jaume Alzina.
Almonocit de la Cuba 9/9/36

-- Pels carrers de la ciutat una nombrosa representació femenina uniformades amb faldilla negre, brusa vermella i mocador al coll i amb lletres al pit de la F.A.I, o braçals de la C.N.T. amb mocadors al coll vermell i negre, han fet una recol•lecta per tot Mataró, a favor de les Milícies Antifeixistes, acompanyades d’una banda de musica composta de professors del Sindicat de Músics de Mataró.

-- A sortit en direcció al front, sector de Casp, una delegació de la Mutualitat Aliança Mataronina per lliurar la farmaciola, que mes aviat a sigut una petita farmàcia per la quantitat de medicaments i l’abundant material sanitari que conté.

-- El president del Comitè la Creu Roja local Sr. T. Cruzate, fa una crida a la població per tal de què es presentin voluntaris per ser instruïts com a portalliteres, ja que la majoria que hi havia es troben ja en el front. La llista està oberta al local del carrer Fermí Galan 307, on se’ls instruirà els dimarts i els divendres a les 8 de la tarda.

DIUMENGE 13 DE SETEMBRE

-- Amb motiu de la sortida cap el front de la columna del P.O.U.M., arribà a la nostra ciutat, als voltants de les onze del matí, la banda de música d’aquesta organització, i es dirigí cap a la Plaça de la Llibertat on oferí un concert.
Per la tarda, la columna es dirigí cap a l’estació acompanyada de nombroses banderes i acomiadada per una gran multitud. A tres quarts de sis, el tren s’enduia cap el front la Columna “Joaquim Maurín”.

-- Es produeix un intent frustrat d’assaltar la presó, degut a les precaucions que es varen prendre al voltant de l’edifici amb motiu de la sortida de la columna del P.O.U.M.

DILLUNS 14 DE SETEMBRE

-- El Comitè del P.O.U.M., fa pública una nota al diari Llibertat per tal d’aclarir els fets de l’intent d’assalt a la presó.
<<... Aquest partit te la necessitat d’aclarir un fet succeït en marxar la centúria Joaquim Maurín Es tracte de les precaucions que es varen prendre als voltants de la presó.
Nosaltres neguem que es demanés el cap d’una persona determinada que hi hagués el propòsit d’assaltar la pres. Això no es pot suposar quan nosaltres en aquest sentit tenim ja una posició ben sentada, i és que en tot el què fa referència el presos siguin els Tribunals Populars els que actuïn.
El nostre partit sempre s’ha caracteritzat per la seva serietat i disciplina i mai per situacions personals.
El Comitè del P.O.U.M

DIMARTS 15 DE SETEMBRE

-- Per conducte del Comitè d’Economia Local, han sortit gran quantitat de gèneres que la indústria mataronina a despatxat cap el front.
Es continua treballat amb moltes comandes i son moltes les fàbriques de Mataró que treballen per assolir-les ja que es fan imprescindibles en campanya.

-- Es dissolt el Comitè d’Economia Local, a conseqüència d’un recent Decret de la Generalitat de Catalunya sobre els Consells Regionals.

DIMECRES 16 DE SETEMBRE

-- Article de Joan Peiró al diari Llibertat, “La Guerra és cosa més seriosa” <<.... El fet d’especular de disfressar la mainada i el fet menys recomanable d’encarrilar-la pels camins dels pidolaires .... no diu ni vol dir res a favor de la causa antifeixista. L’espectacle ple de llum i de coloraines no és més que una especulació, l’abast de la qual és la propaganda del que, seriosament, no logra arrelar a l’ànima de les multituds. Per aquesta mateixa raó, no poden forma una columna amb homes fets i joves espigats, hom forma centúries amb nois sense consciència del què son i del què volen, prou mancats d’experiència per comprendre que un baix egoisme els converteix amb carn de canó.
......... La guerra és una cosa seriosa, té quelcom de tràgic, i és dolorós i despreciable a la vegada, que per un egoisme de banderia, hom emboliqui els nois en les coses serioses i tràgiques .......>>

-- Per causes alienes al Departament de Defensa Local, s’ha de endarrerí la sortida al front de combat de la columna “los Pretendientes de la Muerte”. En quan estiguin solucionats els problemes que han motivat l’ajornament es reprendran les activitats en pro de la seva marxa al front.

-- Tots els propietaris d’automòbils, camions, motocicletes, tricicles, etc. han de passar per la Caserna d’Enrrico Malatesta (ex - Caserna d’Artilleria) per portar el control pertinent. Els que incompleixin aquesta ordre es faran mereixedors de les sancions que cada cas requereixi.

-- En dissoldre’s el Consell Local d’Economia, i crear-se un buit de poder, es constitueix el Comitè Antifeixista de la Comissió D’indústries de Guerra que absorbirà les funcions del antic Consell.

DIJOUS 17 DE SETEMBRE

-- La Secció Femenina del Centre Republicà Federal, fa una crida al poble de Mataró en general, per tal de què en arribar l’hivern no falti de res als milicians i el fred no sigui obstacle per endarrerir les accions de les forces lleials. I per fer mes suportable els rigors de l’hivern als nostres milicians.
Les dones del C.R.F. prenen la iniciativa de confeccionar peces de roba d’abric amb destí a les forces que es troben al front i que comencen a sentir les inclemències del temps. Fen una crida mol especial als fabricants i botiguers perquè facin donacions de llana. de generes confeccionats i per confeccionar, ja que compten amb companyes especialitzades i que gustosament prepararan el què calgui.

-- Aquest vespre, un noi, Vicenç Lleonart de vuit anys d’edat, domiciliat al carrer de Francesc Macià núm. 100, s’enfilà a uns ferros del mercat de la Plaça de Pi i Maragall, caient i trencant-se un braç.
Després de ser atès a la Clínica Aliança Mataronina fou traslladat a casa seva.

DIVENDRES 18 DE SETEMBRE

-- Ha estat ratificat en el càrrec de Director del nostre Institut de Segon Ensenyament, el Sr. D. Manuel Oliveras Dalmau.

-- A quedat oberta des d’avui la Matricula d’Ingrés a l’Institut de Segon Ensenyament. Les hores d’oficina per formalitzar la dita matricula, son: de 9 a 2/4 de 12 del mati a la Secretaria de l’Institut. La documentació necessària per efectuar la sol•licitud es troben exposats en el tauler d’anuncis instal•lat en vestíbul del centre.

-- Queda aprovat el pressupost per tirar endavant les obres de millora de la Presó, amb un total de 950 pessetes.

-- Ales 6’40 hores d’aquest mati han estat afusellats al Camp de la Bota, els condemnats a mort el passat dimecres pel tribunal Popular constituït a bord del vaixell “Uruguay” .

-- S’HA PRES L’ALCÀSSER DE TOLEDO Així anuncia el diari Llibertat l’esdeveniment, i en l’article que li segueix diu:
<< aquest matí les forces lleials han fet explotar les mines que havien estat col•locades als murs de l’Alcàsser.
A conseqüència de l’explosió s’ha ensorrat la única torre que quedava en peu. Els trossos de pedra i de paret han estat llençats a distàncies enormes i tots els vidres de Toledo han resultat trencats..........
........ No obstant l’enorme explosió en els sotens encara hi ha rebels que aguanten d’una manera suïcida.
La presa de l’Alcàsser a causat al país gran satisfacció.

DISSABTE 19 DE SETEMBRE

-- Avui a les cinc de la tarda, ha sortit del Local Social del P.S.U.C. la columna “Graells”, formada per un centenar de milicians, precedits per la banda de la Caserna de Carles Marx de Barcelona, que vingué expressament per acompanyar-los i de la Banda Municipal local. La Rambla de Mendizabal estava plena de gent que volia acomiadar als milicians que marxaven cap el front. Produint-se una parada davant de l’Ajuntament on es pronunciaren diferents parlaments per mitja dels altaveus instal•lats al balcó.
Després, les Bandes tocaren la Internacional, els Segadors i l’himne del Riego. Tot seguit continuaren la seva marxa cap a la sortida de la ciutat, entre els crits de visques a la República a Catalunya i a la Llibertat.
-- L’Ajuntament fa pública al diari Llibertat un ban que diu:
<Queda terminantment prohibit sacrificar:
1er.- Vaques joves en producció i vedelles de Classe que puguin dedicar-se a la cria.
2on.- Ovelles, cabres i truges en edat de criar.
3er.- Vedelles que no passin de 200 quilos en viu o de 100 en canal.
4rt.- Porcs que no passin de 120 quilos en viu o de 80 en canal.
A més:
Tot ciutadà ramader, pagès, etc. que porti caps de bestiar a l’escorxador, ve obligat a substituir els sacrificats per igual nombre d’animals joves de cria de la mateixa espècie.
Totes les vaques, cabres o truges que es treguin per inútils, hauran de ser substituïdes per d’altres en plena producció.

DIUMENGE 20 DE SETEMBRE

-- És trobat el cadàver del rector de la Parròquia de St. Josep al cementiri de Montcada i Reixac. Se sap que havia estat detingut ahir en el pis que s’amagava situat el carrer Ausias Marc de Barcelona, per una patrulla que hi efectuà un registre.

DILLUNS 21 DE SETEMBRE

-- El diari Llibertat publica un article que fa referència als fets que varen provocar la sortida de la “Centúria Maurin” del P.O.U.M.; diu:
<És absolutament fals que la nostre “Centúria” hagués manifestat ni que tampoc pretengués sota cap concepte segellar la seva partida amb un acte històric de violència com ho és la nova propagada de assaltar la presó.
Si es veritat que ens hem enrolat per anar al front a lluitar contra un feixisme malvat i odiós que sagna Espanya i ens omple d’oprobi davant el mon civilitzat. Fou mogut per un desig de llibertat i justícia, no pas per cap altre intenció, encara menys per venjances ni odis personals, impropis per un home que lluita per un ideal.
Per tant, doncs, tot quant s’ha de dir contràriament al per nosaltres exposat falta a la veritat i és completament fals, ensems ens ofèn de tal manera que per mitjà de la present protestem enèrgicament. .......
F. Gomis i J. Moreu
Barcelona 20 de setembre de 1936

-- L’Alcalde accidental en funcions Josep Abril i Argemí, fa públic un ban en el qual obliga a tots els pagesos, ramaders, detallistes, Sindicats Agrícoles i Cooperatives a:
1er.- En el termini de vuit dies a partir de la publicació d’aquesta ordre, a presentar a aquesta l’Alcaldia, una declaració jurada de la quantitat de productes posseïts, varietat i qualitat, fent especial esment en el cas del vi, de llur graduació de graus Malligan*, i en el cas de l’oli, llur graduació en acidesa.
2on.- Tampoc podran sortir del Municipi, cap partida de productes agrícoles o ramaders, sense l’autorització corresponent d’aquesta Alcaldia, en la qual caldrà fer constar, el nom del remitent i domicili i també el nom del destinatari, quantitat, qualitat i preu de venda per unitat.
3er.- Les partides destinades directament al territori català i aragonès, ocupat per les Milícies antifeixistes de Catalunya, precisaran d’una guia que facilitarà la Inspecció d’Exportacions Agrícoles d’aquesta Conselleria.
4art.-Les duanes enclavades situades en el territori català no permetran la sortida de cap partida de productes agrícoles o ramaders, que no vagin acompanyada de la guia corresponent.

* Malligant - gerät .- Sistema de mesura del grau d’alcohol. Amb ajuda del Ebulliscopi, es pot determinar el contingut alcohòlic d’un vi, ja que l’aigua del vi s’evapora a 78’3 graus C. Quant més baix és el punt d’ebullició de un vi, tant més alt és el contingut alcohòlic. Actualment ja no s’utilitza aquest mètode perquè no ofereix gaires garanties d’exactitud.

-- La Comissió de Proveïments d’aquesta ciutat fa una crida a tots els comerciants que afecti, l’obligació que tenen de presentar en el termini de quaranta vuit hores, en les oficines d’aquesta Comissió situades al carrer de Bisbe Mas, 27, baix , una de 7 a 9 de la tarda, una declaració jurada de les existències i consum setmanal dels següents articles: Sucre, Arròs, Mongetes, Llet Condensada, Conserves de Peix, Bacallà, Moresc, Escaiola, Patates i Besses.
L’incompliment d’aquesta disposició serà sancionada severament.

-- El Comitè organitzador de la columna “Los Pretendientes de la Muerte” avisa a tots els seus voluntaris que s’espera d’un moment a altre l’ordre pertinent per a marxar al front, per lo que demana als seus inscrits que estiguin en permanent contacte amb el Comitè Central.

DIMARTS 22 DE SETEMBRE

-- La ciutat de Mataró és felicitada des de la Direcció del Consell Sanitari de Guerra de Barcelona amb una nota que ha estat publicada per tots els diaris.
“El poble de Mataró dona un admirable exemple de solidaritat Humana”

Un article publicat al diari Llibertat explica els motius de la efusiva felicitació, diu:

<.......... fou tant excel•lent la impressió que causà al Consell Sanitari de Guerra aquesta ambulància que s’ha rebut l’encàrrec de construir amb tota urgència cinc ambulàncies més per la Conselleria de Defensa de la Generalitat de Catalunya. .........

-- Queda desmentida la notícia que circulava per tot Mataró referent a la mort del Milicià mataroní Pere Soriano, se sap de bona font que es troba amb plena forma física i en perfecte estat de salut.

DIMECRES 23 DE SETEMBRE

-- Arriba l’ambulància donada per la ciutat de Mataró al poble de Bujaraloz a la Comarca dels Monegres, (Saragossa) per prestar els seus serveis a la Primera Columna Sanitària.

-- Es desmunten les campanes del campanar de Sta. Maria, i tot seguit son traslladades a un terreny d’Argentona que s’utilitza com a magatzem. Posteriorment seran foses i es convertiran en material de guerra. Les campanes del rellotge no s’han desmuntat, per tal de que es puguin sentir les hores.

-- El Departament d’Ordre Públic, fa pública una nota on dona explicacions sobre l’intent d’assalt a la presó amb motiu de la sortida cap el front de la columna “Joaquim Maurin”. Dient que aquell intent, no fou autoritzat ni recolzat per cap col•lectivitat i que cap Entitat pot respondre per l’actuació d’alguns dels seus afiliats.
Afirma que el Departament va actuar amb tota fermesa per tal d’evitar actes de vandalisme. I convida a les diferents organitzacions polítiques i sindicals a controlar amb el màxim rigor a tots aquells que s’enrolin sota les seves disciplines.

-- Avui s’han fet proves amb la potent sirena instal•lada en l’antic Convent de les Benetes , ara magatzem Municipal. Aquesta sirena només serà utilitzada en cas d’emergències.
Degut als comentaris que han circulat ràpidament per tot Mataró del perill que corria la ciutat de ser bombardejada per avions procedents de Mallorca, el comitè de defensa a fet saber, que només es tractava d’un assaig per està preparats davant de qualsevol contingència. Ara per ara no existeix cap amenaça probable ni de l’aviació Feixista ni de la Italiana. Però no s’ha d’oblidar que estem amb guerra i totes les precaucions son poques.

-- l’Ajuntament arriba a un acord per tal de que el subministrament elèctric del les antigues dependències de les Germanetes del Pobres, Hospital i “Restaurant Sant Joaquim” passin al seu càrrec. Es comunicarà a la Companyia d’Energia Elèctrica de Catalunya que es faci efectiu a partir del passat mes d’agost.

DIJOUS 24 DE SETEMBRE

-- Article de Joan Peiró al diari Llibertat, “Perill a la Reraguarda” <<....... cada amic i cada familiar dels homes assassinats perquè si, son familiars i son amics que res no volen saber de la bestialitat criminal dels militars traïdors, del trabucaire amb sotana i dels requetès que no coneixen llurs pares, i ben lluny de sentir els bells i gloriosos afanys de la revolució, senten el rosec de l’odi que segueix a la repugnància produïda pels fets dels qui, dient-se revolucionaris, treballen contra la revolució, .................. perquè vil és el qui assassina arrecerat en la impunitat que avui donen un fusell i un carnet ..........>>

DIVENDRES 25 DE SETEMBRE

-- L’Alcalde de Mataró Salvador Cruixent, ja es troba restablert de la malaltia que el tenia allunyat del seu càrrec. Desprès d’un mes de convalescència, avui a reprès la seva activitat com a Batlle de la ciutat.

-- La Unió General de Treballadors (U.G.T.), convoca a tots els seus afiliats a una Assemblea per aquest vespre a les 9 a la sèu del seu local social “Casa del Poble”, per tractar els temes de les vacances i el control de les fàbriques.

-- Avui començaran tot un seguit d’actes a profit de les víctimes del feixisme a la nostra ciutat.
A dos quarts de deu de la nit al Teatre Monumental Cinema gran esdeveniment lirico-teatral que finalitzarà amb la interpretació de la Internacional

-- Les Milícies Alpines per mediació del Comitè Antifeixista Local posa a coneixement de tots els mataronins que posseeixin material d’esquí, càmping i excursionisme, tal com esquís, motxilles, botes, impermeables, robes d’abric, etc.. tenen l’obligació de lliurar-ho a la seu d’aquest Comitè Local a partir d’avui fins el proper dia 27 del corrent mes, al migdia.

DISSABTE 26 DE SETEMBRE

-- Aquest mati a quedat constituïda una Oficina Jurídica a la nostra ciutat, que actuarà sobre els districtes judicials de Mataró i Arenys de Mar. Al capdavant de la dita Oficina i serà l’advocat mataroní Emili Carles Serra.

-- El Sindicat de conductors d’automòbils i ajudants de la U.G.T. posa en coneixement de tots els seus afiliats l’obligació que tenen de passar per la Secretaria de l’entitat (Casa del Poble), per tal de poder porta
un control de tots els carnets de conduir, els quals son obligatoris per tots els conductors, amb la sanció corresponent en cas de fer cas omís d’aquesta ordre.

-- El comitè del grup femení del Partit Socialista Unificat de Catalunya (P.S.U.C.), fa una crida a totes les dones de Mataró perquè facin donació de tota classe de roba d’hivern, amb la intenció d’enviar-les als Milicians que lluiten al front, ja que estant molt mancats d’aquests tipus de roba.

-- Avui a dos quarts de deu del vespre, gran festival al Teatre Clavé Cinema

DIUMENGE 27 DE SETEMBRE

-- Durant tot el dia d’avui han tingut lloc diferents demostracions esportives.
Al Camp de l’Iluro
1er.- A les nou del mati, sortida de la cursa de “ciclo-pedestre”, vers un circuit prèviament marcat i organitzat per l’Esport Ciclista Mataroní
2on.- Proves atlètiques a càrrec del C.A. Laietana i Iris A.C. amb 100, 890, i 3000 metres llisos, 4x100 relleus i llançaments de discs.
3er.- Arribada ciclista.
4art.- partit de bàsquet entre una selecció mataronina i l’Iluro B.C.
Al Parc Municipal

-- 1er.- A dos quarts de quatre de la tarda, cursa ciclista infantil prenent-hi part els simpàtica campions de Catalunya.
2on.- Gimcana ciclista a càrrec de les senyoretes campiones de Catalunya.
3er.- Dos combats de boxa a la Americana.
4art. Un combat d’exhibició.
5è.- Home trainer, bicicletes damunt corrons. I participen primeres figures, com el campió d’Espanya de velocitat Joan Pians, el campió d’Espanya de mig fons, Josep Cebrià, A. Escuriet, J, Pagès, entre d’altres.
Hi col•laboraran, la Banda Municipal i els Cors Iluro, La Perla, i l’Armonia.
Finalitzant aquests actes a dos quarts de deu amb una audició de sardanes a la Plaça Llibertat a càrrec de la cobla “Refilaries del Maresme”.
Tots els beneficis que s’obtinguin d’aquest magne festival que han sigut de 5.000 pessetes seran lliurats en benefici de les víctimes del feixisme.

-- A la platja, organitzat per la Societat Esportiva de Pescadors de
Canya es celebrar un concurs de pesca, amb molta assistència. Es pescaren uns vint-i-cinc quilos de peix que foren lliurats als hospitals de Sang.


DILLUNS 28 DE SETEMBRE

-- Aquesta tarda a passat per Mataró el Sr. Josep Gudiol, membre de la Junta de Museus de Catalunya per assessorar al Comitè Local de Museus. El reberen l’Alcalde Sr. Salvador Cruxent, pel Conseller de Cultura Albert Puig, i pels pel components de l’esmentat Comitè, Estrany, Bas Gual i Clariana i també per membres del Comitè Antifeixista, Ramon Molist i Mateu Pou.
Primer visitaren l’ex-Església de Sta. Maria, on donades les característiques de l’edifici, amb algunes reformes prèvies aconsellà d’instal•lar-hi el Museu General de Catalunya d’Art Barroc i Estudi Viladomat, i també per tal d’aprofitat el valuós orgue i les condicions acústiques de l’edifici aprofitar-lo per fer-hi una sala de concerts. Prometent una ajuda per part de la Junta de Museus de la Generalitat.
Després es dirigiren a visitar el Foment Mataroní i l’escola d’arts i Oficis, convertits en dipòsits dels objectes recollits amb destinació al futur Museu Comarcal

-- Arriben del front cartes de milicians mataronins amb agraïments a tot el poble de Mataró per les seves magnifiques aportacions al front i per la lluita contra el feixisme.

-- La Comissió de Proveïments de Mataró fa pública una nota en què posa amb coneixement a tots els ciutadans, que a partir d’avui, els preus de venda al públic dels següents articles:
Sucre a granet a 1’80 pessetes el quilo
Mongetes Prat a 1’25 “
Patates a 0’25 “
Moresc a 0’60 “
Ous del país a 4’80 pessetes la dotzena
“ a 0’40 “ la unitat
Tots els establiments tenen l’obligació de tenir en lloc ben visible els preus fixats. Qualsevol infracció a aquestes disposicions seran sancionades.

DIMARTS 29 DE SETEMBRE

-- Article de Joan Peiró al diari Llibertat “Crist entre dos lladres”

-- Els obrers de la Casa Minguell, a mes de la recapte que fan setmanalment a favor de les Milícies, han lliurat aquest matí al Comitè Antifeixista, dotze dotzenes de samarretes apelfades i dotze pantalons de la mateixa qualitat, les quals seran repartides a les expedicions que setmanalment marxen cap el front on lluiten soldats mataronins.

DIMECRES 30 DE SETEMBRE

-- A primera hora d’aquesta tarda, ha sortit cap el front de Madrid la columna “Jaume Graells” de la qual en formen part més de cent mataronins.

-- A les tres de la tarda han partit cap a Barcelona setze companys de la U.E.C. local (Unió Excursionista de Catalunya), per incorporar-se a les Milícies Alpines antifeixistes, completament equipats amb un excel•lent material d’alta muntanya. Formant part d’aquests milícies, el campió d’esquí del Maresme, Jaume Llopart, i els campions d’atletisme, Ibern, Jané, Cot, etc.

-- El Comitè Local Antifeixista, fa saber per que ordre directe del Conseller de Defensa de la Generalitat de Catalunya, s’ordena a tots els caps i oficials retirats per la Llei Azaña o per edat que no arribin als 60 anys tenen que presentar-se immediatament a la Caserna d’Artilleria d’aquesta ciutat. “Errico Malatesta”. Es considerarà facciós tot aquell que no compleixi aquesta ordre.

-- El Comitè Central de l’Escola Nova Unificada, avisa que malgrat no haver-se designat els professors de les escoles locals, està previst d’obrir-les el proper dia 5 d’octubre. Malgrat que no es podran iniciar les classes fins el mes de gener de l’any que bé.

*durant el transcurs d’aquest més, sembla que els milicians localitzant una llista on i figuren les cases en les quals estan amagats objectes de culta i de valor procedent de l’Església de Sta. Anna, lliurats pel seu Rector Lluís Freixes, per tal de preservar-los de la destrucció. La llista estava en poder del Mossèn Sagristà, Gregori González. Tots els objectes foren requisats i algunes famílies detingudes degut a que és varen resistir a lliurar els objectes al milicians.

divendres, 7 de setembre de 2007

AGOST 1936

DISSABTE 1 D’AGOST

-- El Comitè antifeixista reorganitza les milícies. La vigilància de les entrades de la ciutat i de la caserna quedarà assegurada per 160 homes.

-- Continuen augmentant les donacions a la subscripció patrocinada pel Comitè Antifeixista, per tal de poder atendre les famílies dels milicians que lluiten al front d’Aragó.
Cal destacar la aportació que ha fet el personal de la Clínica ISSA amb 500 pessetes, i la de Salvador Font, amb una elevadíssima quantitat, ni més no menys que 6.866 pessetes.
Aquestes xifres fan pujar fins a 8.117,85 pessetes la suma total de les aportacions.

-- El Comitè Antifeixista recorda mitjançant una nota al diari Llibertat que tots els familiars dels milicians que es trobin sense recursos que s’inscriguin a les llistes obertes a l’Ajuntament.

-- Amb la reintegració al treball dels dependents, la normalitat ha tornant d’una manera complerta en el comerç de l’alimentació, les botigues, els cafès i els bars ja han tornat ha obrir les seves portes.

-- Es crida a files les quintes dels anys 1934 i 1935. que s’han de concentrar a les guarnicions més properes al seu domicili.
De moment els excedents de “cupo” no deuen presentar-se

DIUMENGE 2 D’AGOST

-- Continuen les detencions. I segueixen els registres domiciliaris.
Son detinguts i ingressen a la presó: Joan Vila i Agustí, Josep Català i Carbonell, Joan Soler i Ferrerons, Josep Rosset i Massafret, Joaquim Font i Alsina, Emili Albo i Franquesa, Josep Vives i Pàmies, Josep Valls i Arabia i Francesc Comes i Figueres.

-- A primera hora de la matinada, és trobat mort al 1er. de Maig, el guarda vinyes Miquel Carbó Gimpera, a poca distància de la font amb diverses ferides. En temps de la dictadura havia exercit de cap de la vigilància, entre d’altres càrrecs.

-- Aproximadament a la mateixa hora que l’anterior a St. Vicenç de Llavaneres hom trobà el cadàver de Felix Graupera directiu de la Federació Patronal amb un tret al cap que estava estiuejant a Arenys de Munt. No s’ha pogut aclarir que hi feia a Llavaneres. El cadàver fou portat al dipòsit de Mataró, i fou identificat pel seu propi fill.

-- Apareix pels carrers l’auto que es farà tristament famós amb el nom de “el cotxe fantasma”. Un cotxe de la marca Lància amb matricula M-31014, que va ser confiscat al pagès i comerciant Josep Majó i Nonell.

DILLUNS 3 D’AGOST

-- Aquesta matinada uns desconeguts han anat al domicili del regidor de la Lliga Josep Simó i se l’emportaren. Possiblement amb el “cotxe fantasma”
Com sia que aquesta detenció no fou ordenada pel Comitè, començaren les recerques de manera activa.

-- Continuen practicant-se registres i detencions per part dels milicians.

-- Es troben tres cadàvers a la carretera de Granollers. Resultant ser un veí de la Roca i els altres dos de Sta. Coloma de Gramenet.

-- L’ex alcalde Josep Mª. Fradera i Pujol detingut dies enrera, ha sigut traslladat a Barcelona, als calabossos de la Comissaria General d’Ordre Públic.

--Seguin les consignes donades per les organitzacions obreres, avui tothom a anat a treballar normalment sense que s’hagi produït cap incidència.

-- Les empreses seran col·lectivitzades.

-- El Comitè Antifeixista davant els últims fets que qualifica de molt greus, fa una crida a la ciutadania denunciant els excessos <<>>
Així mateix també convida als ciutadans a denuncià al Comitè qualsevol indici de possible delicte que tinguin, per tal de poder-lo evitar.

-- Arriben diversos milicians que havien marxat en la primera expedició del capità Medrano cap el front d’Aragó, el qual per diverses causes han tornat a Mataró.

DIMARTS 4 D’AGOST

-- Continuen les detencions i els registres domiciliaris.
Son detinguts: Joan Xaudaró i Fullerosa, Joaquim Brau i Navarro, Artur Galí i Verges, Josep Ximenes i Castellà, Francesc Majó i Coll, Emili Bernada i Castellà, Pera Peradejordi i Pujol., tots ells regidors o gestors nomenats després dels fet d’octubre.

-- La segona columna de Mataró és a Puebla de Hijar.

-- El diari Llibertat deixa de ser un simple full. A partir d’ara tindrà les mateixes característiques que tenia el “Diari de Mataró”. La normalitat be expressada per la publicació d’anuncis i notes diverses.
En el diari d’avui, núm. 11, hi ha una errata important en la data ja que posa dimarts 4 de juliol de 1936, i hauria de posa dimarts 4 d’agost de 1936.
Surt un article en el qual descriu una visita pels edificis confiscats, on lamenta les destrosses causades pels incontrolats.
Tothom sap que els Convents incendiats varen ser els de les Tereses, el de les Caputxines, el de la Providència i el de les Benedictines. Quedant totalment destruïts

-- També es normalitzen els espectacles. En el Gayarre i en el Clavé, s’anuncien sendes projeccions cinematogràfiques.

-- El regidor de la Lliga Catalana Sr. Josep Simón, és trobat mort a Parpers i traslladat al cementiri de Mataró on després de l’autòpsia serà enterrat.
-- Sobre una nova subscripció, aquesta a favor dels Hospitals dels Socors Roig Internacional, per ajudar a tots els milicians ferits en tots els fronts, la primera llista suma un total de 37,40 pessetes.
Els donatius per aquesta subscripció s’han de remetre al local del P.S.U.C. ( Col·legi del Cor de Maria)

DIMECRES 5 D’AGOST

-- El diari Llibertat publica un article condemnant l’assassinat del Sr. Josep Simón, el cadàver del qual es va trobar ahir a Parpers. “<>”

-- Comença l’enderrocament del convent de les Tereses, dirigit per l’arquitecte de l’Ajuntament. Els obrers que l’han d’enderrocar, prenen totes les precaucions, ja que l’edifici ha quedat tant malmès, que pot desplomar-se alguna de les parets, constituint un perill pels obrers que hi treballen.

-- És detingut Salvador Cabot i Rosell ex – regidor i gestor després dels fets d’octubre.

-- Han tornat a Mataró vint-i-cinc carrabiners dels que abans d’ahir marxaren a concentrar-se a Barcelona.

-- Procedent de Puebla de Hijar ha arribat malalt de consideració el tinent de carrabiners Sr. Pulido.

-- Les subscripcions obertes ban a bon ritme:
La subscripció d’ajuda a les famílies dels milicians que lluiten al front aragonès, ja sumen un total de 12.900’45 pessetes.
I la del Socors Roig Internacional de ajuda als milicians ferits en combat arriba ja a les 75’60 pessetes.

-- Ingressa a la presó per ordre del Comitè Antifeixista, Enric Jové i Briera.

DIJOUS 6 D’AGOST

-- Continuen les detencions.

-- Ingressa a la presó el Dr. Castellseguer per ordre del Comitè Antifeixista.

-- Surten de la presó amb llibertat provisional o presó atenuada per ordre del Comitè Antifeixista els següents detinguts: Domènec Ribera,, Josep Valls, Frances Coma, Ramon Tenes, Emili Bernada, Joaquim Brau, Joan Xaudaró i Francesc Majó.

-- Reclamat pel Conseller de Governació, aquesta tarda ha estat portat a Barcelona, Joan Vila Agustí, que des de fa uns dies es trobava tancat a la presó a disposició del Comitè Local.

-- Es reprèn el sorteig diari del cupó de l’Invàlid.

DIVENDRES 7 D’AGOST

-- Ingressa a la presó per ordre del Comitè el secretari del Jutjat Municipal, Joan Pons. El qual desapareixerà en circumstàncies no aclarides, serà trobat mort el dia 10 de setembre al Coll, a la carretera de Llinars. També és detingut el vigilant nocturn Josep Rovira Almà.

-- És desmentit el rumor que corria avui per Mataró, d’haver-se trobat un cadàver darrera el Parc.

-- És trobat per la Brigada Municipal que actua en l’enderroc de l’antic convent de les Tereses, un armari empotrat en una paret, diversos objectes de valor, entre el quals hi ha una bona quantitat de valors de l’Estat.
Tot el que es va recollir quedà dipositat a l’alcaldia.
L’Alcalde felicità als obrers pel seu comportament i diligència.

-- La Societat Ateneu popular, anuncia per demà dissabte dia 8 d’agost a les deu de la nit un grandiós esdeveniment líric – teatral.

-- La subscripció pública d’ajut a les famílies dels milicians que lluiten al front d’Aragó suma ja un total de 68.776’95 pessetes.

-- Una nota oficial signada pel Comitè Antifeixista, requereix a tots els soldats i caporals de les lleves del 1934 – 1935, que porten dies sense presentar-se al servei, que es presentin avui a la Caserna d’Artilleria d’aquesta ciutat, qualsevulla que sia l’Arma o el Regiment on van prestar servei militar.
En cas d’incomplir aquesta ordre en l’esmentat termini, és a dir avui, els infractors patiran rigoroses sancions.

-- A Barcelona, han estat nomenats els fiscals que han d’actuar en els Consells de Guerra contra els caps de la insurrecció militar.

DISSABTE 8 D’AGOST

-- L’Alcalde, Sr. Cruxent explica amb tota mena de detalls el nombre d’obrers que treballen per compte del Municipi, en les diferents obres que s’estan portant a terme a la nostre ciutat, que en conjunt son uns tres-cents, però que properament es poden incrementar fins a cinc-cents, degut a les obres que començaran a portar-se a terme en l’enderroc i urbanització que degut a la passada crema de convents a fet necessària.

-- Avui a les deu de la nit es celebrarà a la Societat Ateneu Popular un grandiós esdeveniment líric – teatral.
La recaptació del qual serà lliurada en la seva totalitat al Comitè Antifeixista de la nostra ciutat.

-- La normalitat en les sales d’espectacles torna a fer-se evident amb els anuncis de la gran varietat de programació que ofereixen tots els cinemes i teatres de la ciutat.

-- En el sorteig d’ahir del cupó de l’invàlid a sortit premiat amb 25 pessetes el número 436. i nou premis més........ premiats amb 3 pessetes cadascun.

DIUMENGE 9 D’AGOST

-- Els diumenges tornen a ser dies festiu.

-- Son alliberats més detinguts; Josep Ximenes Castellà i Enric Jové. Progressivament ho aniran sent altres detinguts.

-- En el Camp de futbol de la Unió Esportiva Mataronina, la Penya Soler organitza una tarda de futbol en la que hi participen quatre equips.
La recaptació serà destinada a profit de les Milícies antifeixistes.

DILLUNS 10 D’AGOST

-- Comença a porta tancada, la destrucció sistemàtica de tot el què conté la Basílica de Sta. Maria. Ho fa una brigada de mitja dotzena d’homes pagats pel municipi.
L’operació durarà tot el mes d’agost i setembre allargant-se fins a primers d’octubre, malgrat les actuacions del Comitè del Patrimoni, que només podrà salvar els retaules del Roser, el de St. Nicolau, el relleu central de Sta. Anna, i part de les teles.
El retaule major conservat de moment, serà destruït totalment a mitjans de 1.938, per ordre expressa, de l’alcalde Ramon Molist, sense fer cas als advertiments del Comitè del Patrimoni.
Es destrueix també la pràctica totalitat de la documentació dels arxius de l’Obra de l’Església de la Comunitat de Preveres i de diverses Confraries, que son venuts per fer pasta de paper.
Les peces d’orfebreria i una part important d’ornaments religiosos son retirats i es conserven a l’arxiu de l’ajuntament o als magatzems del Comitè del Patrimoni, es vistes a la formació del futur Museu Comarcal de Mataró.

-- Els organitzadors del festival que es va celebrar el dissabte passat, a l’Ateneu Popular han fet lliurament de la totalitat de la recaptació de la taquilla, que ha pujat un total de 1.500 pessetes al Comitè Antifeixista.

-- S.A. Ymbern, a fet una donació de 100.000 pessetes per a la subscripció d’ajuda a les famílies dels milicians mataronins que lluiten al front d’Aragó. La dita xifra ha fet pujar fins a 169.923’25 pessetes. Lo recaptat fins avui.

-- l’Alcaldia fa pública una llista d’empreses de gènere de punt, que han fet generosos donatius per la subscripció de l’Ajuntament que tot i ser incompleta suma 432.000 pessetes.

-- Ha estat fet públic el tribunal que haurà de jutjar els ex–generals Godet i Burniel. Demà a les 7, tindrà lloc a bord del vaixell “Uruguay”, la celebració del Consell de Guerra.

DIMARTS 11 D’AGOST

-- Primera col·laboració de Joan Peiró al diari Llibertat amb l’article Titulat “Interessa més el futur que el present”

-- La subscripció pública de l’Ajuntament, ja suma un total de 634.120’25 pessetes

-- Son detinguts i ingressats a la presó, a disposició del Comitè Antifeixista, Agapít Borràs Pedemonte i Tuñí Bordavia.

-- Una Comissió delegada del Comitè d’Indústries de Guerra visita la Caserna d’Artilleria, per tal de recollir algunes peces destinades a servir de model a les fàbriques de material de guerra de Barcelona.

-- S’ha trobat un cadàver a la carretera de la Roca. Resultà ser el d’un veí d’Argentona anomenat Tejeiro. El qual havia presidit la Delegació Radical d’aquell poble.

-- Una comissió delegada pel Comitè d’Indústries de Guerra, visita la Caserna d’Artilleria, per tal de recollir algunes peces que seran destinades a servir de model a les fàbriques de material de guerra de Barcelona.

-- S’avisa a tots els inscrits a les Milícies Antifeixistes de Mataró, mobilitzats en servei o no que per demà, dia 12, passin per la Caserna d’Artilleria.
Els que no atenguin aquesta ordre, seran desarmats immediatament.

-- A dos quarts d’una d’aquest migdia, s’ha conegut la sentència imposada pel Tribunal Militar als ex–generals Godet i Burriel. Han estat comdemnats a mort.

DIMECRES 12 D’AGOST

-- A les 6’05 hores d’aquest matí, els ex–general Godet i Burriel, han estat afusellats al Castell de Montjuïc.
La notícia de l’acompliment de la sentència de mort dictada pel Consell de Guerra, és comentada al diari Llibertat: <>

-- Aquest matí han ingressat al cementiri, tres cadàvers que procedien de St. Andreu i St. Vicenç de Llavaneres.
Un d’ells una dona de 30 anys.
Sembla que no han estat identificats per ningú d’aquells pobles, i que més aviat serien forasters.
Resten pendents de l’autòpsia.

-- El Regidor Onofre Vidal ha estat nomenat interventor de la Central Telefònica de Mataró i el seu radi.

DIJUOS 13 D’AGOST

-- Joan Peiró dimiteix com encarregat de la Comissió de Proveïments. Dimiteix passats els moments de pitjors dificultats i manifesta la seva intenció de dedicar-se intensament a participà en l’esforç de guerra des de altres llocs.

-- Avui ha ingressat a la presó a disposició del Comitè, el guàrdia rural de l’Ajuntament Josep Campdepedrós i Vicenç.

-- Ha estat publicat un Decret sobre lloguers, el qual anuncia que son rebaixats els que paguen fins a 201 pessetes el 50%. Els de 201 a 750 amb el 25% i els més de 750 el 15%.

-- La Mútua Aliança Mataronina, fa un anunci on demana dues noies per auxiliars d’infermeria. Han de tenir entre 14 i 16 anys, i seran preferides les que reuneixin més coneixements, entre els quals, saber llegir i escriure, i ser associada a la Mútua.

-- La subscripció pública, per atendre les despeses de l’Assistència Social de les famílies de voluntaris que lluiten contra el feixisme, i per obres contra l’atur forçós, que sosté l’Ajuntament, suma un total de 639.711’05 pessetes.

-- En les sessions de cinema celebrades avui al Clavé Palace, a profit de la subscripció oberta a l’Ajuntament, on hi assistí molt públic, es recaptaren 1.483’40 pessetes de les quals un cop descomptades les despeses, que sumen un total de 699 pessetes, han donat un benefici de 784’40 pessetes, que han estat lliurades a la dita subscripció.

-- El Conseller d’Economia i Serveis Públics, Sr. Tarradellas, a visitat al Sr. Companys, i l’hi ha presentat la primera bomba d’aviació construïda a Catalunya, d’un nou model perfectíssim que pesa 12 quilos.

DIVENDRES 14 D’AGOST

-- La Comissió de Govern de l’Ajuntament, acorda convertir l’edifici de la Basílica de Sta. Maria en Museu Comarcal.
Tot i amb això continuen els treballs de destrucció a l’interior anunciats com “treballs necessaris per a la adaptació”, fent desaparèixer tots els objectes sense valor que servien per el culte religiós.

-- Es dona un altre avís atots els milicians inscrits al servei actiu o de reserva, així com tots els que posseeixin arma, i que s’hagin presentat a la revisió ordenada a la Caserna d’Artilleria que ho poden fer fins demà dia 15.
Passada aquesta data, els que hagin desatès aquesta ordre, seran desarmats i sancionats rigorosament.

-- El cos facultatiu, personal administratiu, i tots els empleats de la Mutualitat Aliança Mataronina, han fet donació d’un dia del seu sou a profit de les Milícies Antifeixistes.

DISSABTE 15 D’AGOST

-- El Jutjat de Primera Instància de la nostre ciutat a tremés al jutge especial de Barcelona, el sumari que es segueix contra els detinguts Josep Montserrat Cuadrada i Francesc Arenas.

-- Es crea El Servei de Trameses Populars.
Aquestes trameses seran absolutament gratuïtes, sempre que no excedeixin de quatre quilos, i sempre que siguin destinades a les forces lleials i a les milícies que combaten en els diversos fronts, o en precedeixin.

-- Els teatres i cinemes de la ciutat continuen oferint els seus espectacles amb normalitat.

-- En el diari Llibertat apareix un titular en el que s’anuncia que: <>

-- Per la tarda al camp de l’Iluro s’ha jugat el partit de futbol entre els primers equips del Terrassa i l’Iluro. El resultat a estat favorable els visitants; Iluro 1 – Terrassa 2.

DIUMENGE 16 D’AGOST

-- Conferència d’Andreu Nin al teatre Clavé organitzada pel Comitè Local del P.O.U.M.
La recaptació que s’obtingué durant la conferència fou de 326’20 pessetes, que es repartiren de la següent manera: 100 pessetes per la subscripció, 100 pessetes més per a les columnes del P.O.U.M., i la resta per cobrir les despeses d’organització de la conferència.

DILLUNS 17 D’AGOST

-- Ingressa a la presó, a disposició del Comitè Antifeixista, Joan Vives Lleonart.

-- La llista núm. 17 de donacions a la subscripció oberta a l’Ajuntament, puja un total de 666.712’05 pessetes.
-- A dos quarts de sis d’aquesta matinada han estat afusellats l’ex-general Joaquin Fanjul Goñi i l’ex-coronel Tomás Fernandez Quintana, comdemnats pels tribunals de la república pel delicte d’alta traïció i sublevació militar.

DIMARTS 18 D’AGOST

-- Pels vols de les nou del matí, ha passat per la nostra ciutat un comboi de camions carregats d’aviram, queviures i verdures procedents de Sta. Susanna i Pineda, amb uns cartells pintats que s’hi llegia; “Als nostres germans del front Aragonès”.

DIMECRES 19 D’AGOST

-- Avui a la tarda s’han reunit la Junta de Museus de Mataró per tal de tractar afers que tenen relació amb el destí que s’ha de donar a les nombroses obres d’art que han passat a formar part del patrimoni de la ciutat.

-- Es reuneix per primera vegada la patronal que ha tingut cura de salvaguardà tot el patrimoni artístic de la Ciutat. D’ençà al seu nomenament, escampats per tot Mataró i els seus voltants, no han parat en la seva tasca, fins hi tot els han anomenat com “la Creu Roja de l’Art”. fins hi tot amb el material aplegat es podrà organitzar un museu dels millors de Catalunya.

-- El Comitè Antifeixista per mediació del Departament de Defensa, convoca a tots els soldats de les lleves del 1934 i 1935 i els llicenciats de 1936, que es presentin immediatament a la Caserna d’Artilleria, doncs en cas contrari, es procedirà a llur recerca on siguin i conduïts per la força mitjançant el servei de patrulles.

-- l’Esport Ciclista Mataroní, en reunió de Junta, acorda celebrar un “Magne Festival Esportiu Benèfic” a profit de les víctimes del feixisme.

DIJOUS 20 D’AGOST

-- Els obrers que s’han fet càrrec de la confiscació dels serveis de la “Companyia de Tramvies de Mataró a Argentona S.A.” han decidit que tota la recaptació que es faci demà divendres, en tots els serveis, ja siguin de tramvia o de cotxe, vagin íntegrament a la subscripció oberta a l’alcaldia a favor de les famílies del milicians i necessitades de la localitat.

-- Ahir al vespre fou clausurat el local de la Societat “Sport Mataronés” En un article aparegut al diari Llibertat, parla d’aquesta Societat esportiva amb seu a la Rambla, com <>

-- La subscripció per les famílies dels milicians, llista núm. 19 suma un total de 675.507’05 pessetes.

-- L’altre subscripció oberta a profit dels Hospitals del Socors Roig Internacional suma un total de 309’60 pessetes.

DIVENDRES 21 D’AGOST

-- Aquest migdia, han passat per Mataró en direcció a Barcelona, dos camions carregats amb objectes de plata i de valor, procedents de les esglésies de la ex – província de Girona. Anaven custodiats per un grup de milicians.

-- El Comitè Antifeixista, fa públic un Ban on anuncia, <
-- El Conseller de Govern de l’Ajuntament a pres avui una acord molt important.
Ha declarat cessats tots els empleats municipals, els quals podran en el termini de 24 hores demanar l’ingrés.

DISSABTE 22 D’AGOST

-- l’Agrupació Pro Ensenyament Racionalista, anuncia que el proper dia 1 de setembre començaran les classes de nit en el nou local del carrer Rafael Casanova, núm. 64. En aquestes classes els alumnes podran cursar-hi a part dels ensenyament elementals classes especials de Teneduria, Taquigrafia, Mecanografia, Indústria i Comerç, Idiomes, etc. Per tant des d’avui queda oberta la matrícula per aquest curs, tots els dies feiners de 6 a 8 del vespre.

-- Avui a dos quarts de deu del vespre gran festival al Teatre Clavé Palace, a profit de les Milícies antifeixistes. L’èxit del festival ha sigut aclaparador, la gran sala del Teatre estava atapeïda d’un públic entusiasta, en un magnífic exemple de solidaritat antifeixista.
El públic abandonava el local a les quatre de la matinada.
El total recaptat en taquilla a sigut de 4.334,45 pessetes, que un cop descomptades les despeses que sumen un total de 546,20 resten un total de 3.778,25 pessetes que seran lliurades íntegrament a benefici de les Milícies Antifeixistes.

DILLUNS 24 D’AGOST

-- Es convoca per les nou del vespre a tot el poble de Mataró, a una Assemblea que tindrà lloc al Teatre Monumental Cinema, en la qual el Comitè antifeixista donarà tota mena d’explicacions als qui ho sol·licitin en aquells punt que afectin a l’actuació del Comitè. Obra l’assemblea el Sr. Molist donant la paraula als assistents.
Totes les propostes foren aprovades unànimement sortint de l’assemblea un Comitè molt més reforçat per la unió dels assemblearis.

-- Queda autoritzat pel Comitè Antifeixista, Departament d’Investigació i Ordre Públic a circular lliurament el ciutadà Joan Lleonart Mandri, per no haver-se trobat cap càrrec contra d’ell, per lo que prega a tots els milicians que no molestin en res a l’esmentat ciutadà.

-- Per haver quedat confiscats pel Comitè Antifeixista, Departament de Defensa els banys dits “dels soldats”, es notifica a tots els ciutadans que tinguin cura de no tocar res. I aquells que tinguin objectes procedents del dit lloc, els tornin immediatament, sinó seran sancionats.

-- S’avisa a tots els milicians perquè passin per la Caserna General a recollir el carnet definitiu, portant l’antic.

-- Es preparen dues columnes de milicians de Mataró i comarca. La primera s’anomenarà “Malatesta” organitzada pels sindicats obrers C.N.T. i F.A.I. La segona anirà a càrrec del Comitè del P.O.U.M.
Per allistar-se a la columna “Malatesta” caldrà dirigir-se a Lluís Cerdà a la Caserna Malatesta, (antic quarter d’Artilleria de Mataró) i anar proveït d’una muda com a mínim, i la corresponent arma llarga.

DIMARTS 25 D’AGOST

-- El Comitè de Defensa fa una crida a tots els milicians inactius perquè durant tot el dia d’avui, facin lliurament de l’arma o armes de què disposin a la Caserna Enric Malatesta (Ex Caserna d’Artilleria), per tal de ser enviades al front de combat.
Els qui prefereixin no deixar l’arma i marxar al front poden inscriure’s a les columnes en formació.

DIMECRES 26 D’AGOST

-- Article de Joan Peiró al diari Llibertat, “Totes les Armes al Front” <<....A Barcelona, hi ha 40.000 fusells ¿que hi fan aquest fusells a Barcelona, quan escassegen als fronts?. A St. Adrià del Besòs, les milícies tenen un grapat de metralladores, mentre en el front no poden organitzar una secció d’aquesta arma, perquè n’estan mancats. ¿que hi fan les metralladores a St. Adrià del Besòs?........ ¿Perquè es volen tantes armes a la reraguarda? .......... Les armes han d’emprar-se per fer la guerra contra el feixisme i no per fer els gegants – quan no per a coses pitjors, de les quals jo hauré de parlar-ne per a fer callar algunes llengües a Mataró. ..........[...]>>

-- Les oficines per allistar-se a la columna del P.O.U.M. queden obertes de 10 a 11 del matí i de 6 a 8 de la tarda a la seu del partit, per a tots aquells que vulguin allistar-se.
Milicians, treballadors, tots d’empeus contra el feixisme.

DIJOUS 27 D’AGOST

-- Article de Joan Peiró al diari Llibertat “Un Curs d’Actuació Revolucionaria” << ...... La revolució és la revolució. I és de sentit lògic que la revolució comporti vessament de sang. El sistema capitalista, el poder temporal de l’Església i l’imperi de tots els caciquismes, han estat sostinguts i alimentats amb el dolor i la sang del poble. Lògic és doncs, que en triomfar el poble, aquests tinguin un moment per a vessar la sang dels qui han mantingut, durant segles, llur poder i privilegis per mitja de la violència organitzada. ......... Els atracadors i els lladres mai no han honorat cap revolució. Pel contrari han estat sempre la deshonra de totes les revolucions. Tampoc no és cap honor per a una revolució el que els revolucionaris aprofitin el moment per a liquidar comptes personals que res no tenen a veure amb la revolució. ........... Als assassins es troben a l’altre banda del feixisme. ............. Vessar sang sota l’empar de la responsabilitat dels Comitès, no és ni serà mai un fet revolucionari. Es una covardia. [....]>>

-- Avis a la ciutadania amb motiu de les practiques de tir i de combat, que portaran a terme les columnes que s’incorporaran pròximament al front, per tal de què si senten trets no s’alarmin. Les dites pràctiques, es portaran a terme de 9 a dos quarts d’11 del mati i de 4 a dos quarts de 6 de la tarda.

DIVENDRES 28 D’AGOSTS

-- A la llista d’aportacions per l’ajuda als familiars dels milicians voluntaris que lluiten al front i per l’Assistència Social, núm. 26, publicada pel diari Llibertat, i ha pareix el nom d’un personatge ben curiós “Papa de Roma” que fa un donatiu de 50 pessetes. La suma total de les donacions fins avui és de 705.460,50 pessetes.

-- Per mediació d’un avís publicat al diari Llibertat, es fa saber que en data d’avui ha quedat restablert l’horari de conferències interurbanes sense interrupció, es ha dir de 8 del matí a 8 del vespre.

DISSABTE 29 D’AGOST

-- Avui a les deu del matí una columna de forces armades amb llurs banderes i precedida d’una banda municipal, procedents de Barcelona, a recorregut diferents carrers de la nostra ciutat amb el propòsit de recaptar fons. Cap el mig dia han fet acte de presència al davant de l’Ajuntament en mig de grans aplaudiments i entusiastes visques.
Els expedicionaris han dinat a Mataró, marxant a les tres de la tarda.
La recaptació a escindit a unes mil pessetes.

-- Queda constituït El Comitè de l’Escola Nova Unificada (CENU). En son els Delegats; Francesc Rossetti; Josep Serra, per la Generalitat; Joan Compte i Artur Puigverd, per la U.G.T.; Josep Quer i Esteve Figols, per la C.N.T.
Les Oficines seran instal·lades al edifici dels Escolapis, baixada d’Estanislau Figueres (Baixada de Sta. Anna).

-- El Teatre Monumental Cinema edita un cartell on anuncia la programació per aquest dissabte i diumenge dies 29 i 30 que d’entre d’altres es projectarà “el drama terrorific LA NOVIA DE FRANKESTEIN” (en espanyol) per l’inimitable “as” de la caracterització Boris Karloff. NOTA: la sessió serà a benefici de les Milícies Antifeixistes d’acord amb el Comitè Local.

DIUMENGE 30 D’AGOST

-- Es constitueix el Consell d’Autonomia de Mataró. President, Salvador Cruxent, Alcalde i representant de la Generalitat de Catalunya; Sots – President, Ladislao Bellavista, pels Sindicats d’oposició; Secretari, Francesc Anglas, per la UGT. ..............

-- A dos quarts de 10 del matí al Clavé Palace, es celebra un míting organitzat per les Joventuts Llibertàries de Mataró.

-- El Conseller de la Generalitat Josep Tarradelles de retorn d’una visita per terres gironines, estigué unes hores a la nostre ciutat.
Fou rebut per l’Alcalde interí de Mataró i Diputat al Parlament de Catalunya Sr. Bilbeny i un grup de sindicalistes amb els quals celebrà una reunió en el despatx de la Secretaria de l’Ajuntament

DILLUNS 31 D’AGOST

-- Comença la destrucció de l’interior de l’Església de St. Josep, per ordre de l’Ajuntament. El porta a terme una brigada formada per quatre homes. Es destrueix tots menys els altars del Carme i del Pilar perquè son de marbre i es volen conservar per adaptar les seves columnes i altres elements per construir una luxosa glorieta als jardins del parc central. També es salva la imatge de Sant Vicenç de Paül perquè és una obra de l’escultor Damià Campeny.
La fusta dels altars, confessionaris i tot el mobiliari s’apilona en l’interior per tal de repartir-lo entre la beneficència, i perquè sigui utilitzada com a combustible.
El Mn. que va regí la Parròquia des de 1.929 fins el 1.936 es deia Lluís Miquel i era ecònom. (que feia les funcions de rector)

-- A les deu del matí, a la Caserna Malatesta ha tingut lloc una subhasta de cavalls inútils pel servei a l’exercit. Aquest cavalls un cop subhastats eren utilitzats per les feines del camp o bé per carn.

dimarts, 28 d’agost de 2007

DIARI DE LA GUERRA CIVIL A MATARÓ


ANY 1.936


DIVENDRES 17 DE JULIOL


-- sembla ser que a la caserna de Mataró, hi havia militars que feia mesos que estaven al corrent de l’alçament militar que es preparava, alertats pel mateix general Emilio Mola.

-- el conjunt de l’oficialitat de Mataró, sota el comandament del coronel Julio Dufóo Borrego, estava formada per un tinent coronel, quatre comandants, set capitans, setze tinents, sis alferes, un capità metge i un veterinari. La major part estaven compromesos en la revolta, tot i que ho dissimulaven com a tret estratègic.


DISSABTE 18 DE JULIOL


-- A dos quarts d’onze del matí, la radio dona la noticia de l’alçament militar al Marroc.

-- Els militars de la Guarnició, s’havien passejat tranquil·lament per Mataró vestits de paisà durant tot el dia. Cap al capvespre, se’ls va veure dirigir-se a la caserna vestits d’uniforme, cosa que alarmà la ciutadania. Indubtablement, deurien rebre alguna ordre perquè fessin això, que deuria ser donada pel coronel.

-- Era previst de molt abans que ocuparien la ciutat a les onze de la nit.

-- En el Quarter, es concentraren tots els oficials i també civils que havien entrat d’un en un i de amagat. Era gent de dretes, compromesa amb la conspiració, Brufau, Arnau, Albó, Viladesau, entre d’altres.

-- A mitja nit, molts militars abandonaven el quarter i se’n tornaven a casa seva. Això tranquil·litzà a les Forces Populars. Però continuà la vigilància del quarter des dels terrats de les cases properes.

-- Per fer front las esdeveniments que es preparaven, aquella mateixa nit, tingué lloc al Teatre Monumental (El Bosque), una assemblea de totes les Forces Populars de la Ciutat. El Teatre era ple de gom a gom.
La mobilització fou decretada per les dues forces sindicals més importants de Mataró la C.N.T. i la U.G.T.
El resultat final d’aquesta reunió fou la decisió de crear a Mataró un Comitè Antifeixista, compost per representants d’ambdós sindicats, amb la missió de vetllar, per el restabliment dels principis de la República, controlar l’ordre públic i fer front a totes les eventualitats.
Aquest Comitè d’emergència, fou constituït per quatre membres: dos representants de la C.N.T., en Joan Peiró i en Manuel Mascarell, i altres dos de la U.G.T., en Francesc Lladó i en Salvadó Romagosa.

-- A la Casa de la Ciutat estaven reunits els Regidors de la majoria d’esquerres, Cruxent, Freixes, Albert, Puig, Angles, etc. També havia anat a ocupar el seu escó el cap de la minoria de la Lliga, Josep Fradera, esperant l’arribada dels revoltats, que mai no acabaren d’arribar. Això feu mal fiar als regidors d’esquerra.
-- Segons Josep Peiró, el coronel Dufoo, telefonà Cruxent per mostrar-li que era lleial.
-- Segons Esteve Albert, fou Cruixent qui telefonà a Dufoo, per assabentar-se si es mantindria lleial.
-- Sabent la resposta del coronel, hom discutí si se n’anaven de l’Ajuntament o hi feien nit.
<>
I després ell mateix aconsellar d’anar-se’n a casa.
<>.
L’Albert Puig, s’adreça a Fradera assegut al seu escó al Saló de Plens, i l’hi digué que tothom se n’anava a casa seva. Com que aquest no volia fer el mateix, l’Albert Puig el foragitar, sembla, li prengué una pistola.

-- Per la nit la policia de la Generalitat practicà diversos registres a la ciutat per tal de cercar armes.
-- Local dels Carlins
-- Domicilis particulars, persones vinculades a la Lliga i al
tradicionalisme.
-- Es practicaren diverses detencions.

-- Foren detinguts i portats a la Model, Josep Montserrat i Francesc Arenas. Desprès d’aquestes detencions també en seguiren d’altres, que foren resoltes amb l’absolució de tots els detinguts.


DIUMENGE 19 DE JULIOL


-- Vers la una de la matinada, l’oficial de guàrdia, tinent Renedo, rebé una notificació oficial de la Divisió, comunicant que totes les tropes que sortissin al carrer serien considerades faccioses i serien llicenciades. El coronel demanà confirmació i donà a conèixer l’ordre a la tropa i oficials, que encara fossin llevats.

-- A les 6 del matí, Cruxent sortí de casa seva per anar a l’Ajuntament.

-- Pels vols de les 7 es rebé una nova telefonada de la Divisió, en la qual es notificava que Godet havia estat designat nou Capità General, i que es proclamava l’Estat de Guerra. El Coronel Dufóo, després de demanar confirmació al Cap de l’Estat Major, Coronel Moxó, un cap de la conjura, convoca a la oficialitat del quarter i feu avisar als que eren a casa seva. En la reunió es decidí sortir i proclamar l’Estat de Guerra. Quant intentà connectar novament amb la Divisió havien fallat les comunicacions, i envià al capità José Ribera a la central de telèfons.
Es feu formar la tropa. Alguns soldats s’amotinaren al pati exigint el llicenciament perquè la radio havia fet arribar la notícia que les tropes dels grups amotinats quedaven llicenciades. El capità Fernando Lopez Villadecabo Espinosa, acabà l’intent de motí pistola en mà.
Abans de sortir, els soldats foren arengats pel comandant Alvarez i se’ls repartí begudes alcohòliques.

-- Les activitats que es desplegaven a la caserna eren vigilades des de prop. Persones situades als terrats de les cases veïnes efectuaven una estreta vigilància per tal de vigilar l’acció dels militars. Tenint la convicció que el Regiment d’Artilleria sortiria al carrer. Pel matí es varen veure civils, compromesos amb la dreta mataronina, entrar per separat a la caserna segurament per donar-los el seu suport. Un total de 17 persones.

-- Per tal d’evitar un bany de sang el Comitè prengué la iniciativa de fer retirar la Guàrdia Civil i d’internar-la fora de la ciutat. La Guàrdia Civil local marxa cap a Barcelona per ajudar a sufocar l’alçament.

-- En sortir al carrer els soldats, obeint consignes donades per la oficialitat proferiren crits de “Visca la República”, maniobra encaminada a crear un clima de confusió

-- A les 8 del matí el Regiment d’Artilleria Lleugera núm. 8 ubicat a Mataró surt del seu aquarterament comandat pel comandant Alvarez Buhilla, i ocupa la Rambla, la Riera i l’Ajuntament.
Confisca la central de telèfons i telègraf i la seus d’alguns partits.
Col·loca’n bateries en llocs estratègics de la ciutat.

-- Sortiren la primera i tercera bateria armades de mosquetons, al comandament d’Alvarez Buhilla, passades les vuit del matí, i anaren desplegant-se pel centre de la ciutat a toc de xiulet. Davant de l’Ajuntament el capità Herrero llegí el ban que fou fixat, i el comandant Alvarez i el capità Herrero pujaren al despatx de l’Alcalde Cruxent. Alvarez li digué que havia d’acatar les seves ordres, però que seguia conservant la seva autoritat en l’ordre civil i que proclamava l’Estat de Guerra.
Deixant una guàrdia a l’ajuntament de vint-i-cinc homes i havent desarmat als municipals, Alvarez retorna a quarter.
Tot seguit el coronel Dufóo vingué de la caserna per parlar amb l’Alcalde a soles. El coronel digué a aquest que es podia retirar del municipi.
Cruxent li feu saber que ja havia formulat davant del comandant la seva protesta, que la declaració d’estat de guerra era facciosa. Dufóo expressà que complia ordres de la Divisió.

-- L’Alcalde Salvador Cruxent abandona l’Ajuntament.

-- Alvarez Buhilla, proclama l’Estat de Guerra llegint una proclama del general Godet.

-- Malgrat tot era ben evident que la moral de la tropa es trobava en un nivell molt baix, mancada de convicció i impressionada per l’exaltació popular.

-- Durant tot el dia van arribant notícies de l’alçament a Barcelona i el seu progressiu fracàs.

-- Per la tarda, una part molt important de la població surt al carrer i increpa a la tropa perquè abandoni la seva actitud.

-- Les dones mataronines contribuïren en gran manera a aquest treball de desmoralització. Dient als soldats que els havien enganyat, aconsellant-los de desertar. Alguns d’ells, abandonaren les armes i partiren.

-- Al llarg de la jornada les noticies que s’escoltaven per la radio sobre el caire de la lluita als carrers de Barcelona, deixa en una posició insegura i dubtosa als militars de Mataró. Els paisans i les dones sobre tot, assabentant-los de la realitat de la situació, contribuïren a debilitar la seva moral.

-- A mitja tarda la radio dona la notícia de la rendició del general Godet a Barcelona.

-- Després de les 6 de la tarda, se senti Godet que anunciava per radio que s’havia rendit i que cesses la lluita. El Coronel reuní als oficials en consell i manà retirar les tropes. En el seu despatx ordenà aquesta tasca al comandant Caubot:
<>.

-- la guarnició del Regiment de Mataró dispersada per tota la ciutat així va fer-ho i es va reintegrar a la caserna. El Comitè disposà que el cos de Carrabiners que havia estat fidel a la República, establís una guàrdia a l’accés de la mateixa i reforçada per ciutadans armats.

-- Molts soldats, a partir d’aquest moment, escalaven les parets i s’escapaven.

-- Simultàniament a les 18’50, quan es tornà a sentir per radio el missatge de Godet, Cruxent acompanyat del regidor Frexes, sortí en automòbil del seu domicili cap a l’Ajuntament i demanà la retirada de les tropes. L’Alferes Pedro Orellana, devia consultar telefònicament amb el quarter i hom s’avenir, sempre que es garantís la seguretat dels militars, la qual fou garantida personalment per Cruxent, que els acompanyà. Alguns oficials es retiraren en cotxe. Caubot feu retirar la tropa amb columna de quatre. Deuria ser entre les 8 i 2/4 de 9 del vespre. Ara amb els carrers plens de gent enfervorida. Els militars van fer el curt trajecte, envoltats d’un escàndol fenomenal; la gent els insultava i l’alcalde hi anava al davant dignament. La comitiva amb dificultats creixents, pogué arribar a la caserna.


-- Conegut aquest fet l’Alcalde Sr. Cruxent torna a l’Ajuntament i exigeix la retirada dels soldats i la rendició dels seus comandaments.

-- Un cop considerada fracassada la insurrecció la tropa retornà a la caserna, sense fer us en cap moment de les armes.

-- Un cop estabilitzada la situació, importants grups de gent es situen davant de l’Ajuntament cridant justícia amb els militars i els seus col·laboradors. L’Alcalde demanà des del balcó serenitat als concentrats.

-- Per telèfon es demana a Arenys de Mar, on amb motiu dels fets, hi ha concentrada una força de carrabiners, que vinguin a fer-se càrrec de la Caserna. Segons un informe del tinent Ramon Martinez Mora, es van requisar camions i ràpidament es van dirigir cap a Mataró, on van arribar a les 11 de la nit i van ser rebuts amb crits de “Visca la República” i “visca el Govern legítim”

-- Cap a les 9, Cruxent telefona al coronel Dufóo indicant-li que els carrabiners es farien càrrec de la caserna, a la qual cosa no si oposà, encara que el comandant Sanchez, expressà el seu temor, i que seria convenient fer-se forts en el quarter.

-- A la ciutat es tenia el sentiment d’haver viscut unes hores de gran dramatisme i d’haver-se evitat una gran efusió de sang.

-- Pels carrers comença a corre la veu de la culpabilitat i complicitat de l’Església i la dreta com a col·laboracionista. I es digué, cal assaltar Sta. Maria.

.. El Dr. Samsó, rector de Sta. Maria es veu obligat a abandonar la rectoria i també a casa seva. Es refugià a casa d’una família amiga, al Carreró. El dia 30 serà detingut a l’estació i internat a la presó de Mataró.
L’1 de setembre en ocasió de la sortida cap el front de la Columna Malatesta, és portat a l’esplanada superior del cementiri i afusellat.

-- Durant la nit del diumenge al dilluns, hi hauran dos intents no reeixits d’incendi a Sta. Maria i a St. Josep.


DILLUNS 20 DE JULIOL


-- Es negocia la rendició de la guarnició militar confinada a la caserna. S’efectuà per telèfon des de la Casa Consitorial. Fou un capità de carrabiners anomenat Pulido, qui va fer d’intermediari entre el Comitè Antifeixista i el coronel de Regiment, reunit amb tota la oficialitat a la Sala de Banderes.

-- En ser convidats a la rendició, els militars varen demanar una hora de reflexió. Passat aquest temps, preguntaren quines serien les condicions de la rendició. La resposta fou que només se’ls exigia el reconeixement de les lleis de la república.
Dues hores de reflexió foren necessàries per demanar a la fi, si les condicions posades no havien canviat. Davant la inflexibilitat dels membres del Comitè, a traves de l’esmentat capità de carrabiners, la oficialitat decidí de rendir-se. Rendició, però, amb una condició, que les vides fossin respectades, sota paraula d’honor.

-- Cap a les 3 de la matinada els Carrabiners ocupen la caserna i son detinguts els caps i oficials i traslladats a Barcelona al vaixell presó Uruguay. La tropa serà llicenciada seguint ordres del Govern de la República.

-- Des de la matinada persones armades pertanyents a organitzacions obreres son al carrer i prenen el poder.

-- Les armes provenen de la caserna.

-- Es constitueix oficialment el “Comitè de Salut Pública o Comitè local Antifeixista” a l’Ajuntament. Quedant el poder en mans de la C.N.T. – F.A.I.

-- El Comitè de Salut Pública, organitza un servei de Milícies Ciutadanes amb armes procedents de la caserna, que es fan càrrec de l’ordre públic i de la Caserna.

-- a 2/4 de 5 del matí, és saquejat i incendiat el Convent de les Caputxines. Després, també és incendiat el Convent de les Tereses.

-- Durant tot el dia arriben a Mataró revolucionaris de fora, principalment de Badalona i St. Adrià, que col·laboren en els incendis dels convents.
-- Les fàbriques i els comerços son tancats.

-- A les 4 de la tarda, hi ha un important tiroteig al carrer de St. Josep. Sembla ser que fou promogut per aquests grups vinguts de fora, que desorganitzats i desorientats disparaven contra ells mateixos.

-- Un altre tiroteig es produeix a la Plaça Santa Anna, on és assaltat l’edifici dels Escolapis i devastada l’Església. Igual destí rebrà l’Església de St. Josep.

-- L’ambient del moment es pot definir amb dues paraules, por i eufòria.

-- Eren les 5 de la tarda. Els contorns de la caserna començaven a ésser molt animats, i els ànims començaven a excitar-se.
Temen un assalt, el cos de carrabiners que se de l’exterior guardava l’accés a la caserna, es va retirar al seu interior.
Els membres del Comitè s’hi presentaren immediatament desprès de la rendició, disposat a què la oficialitat quedés consignada a la sala de banderes.
* Mentre es du a terme la negociació de la rendició de la caserna, el comandant Alvarez Buhilla, proposa als oficials de fer volar el polvorí del Regiment perquè no pogués ser utilitzat contra ells. Però sembla ser que la majoria d’oficials s’hi negaren perquè l’ona expansiva de l’explosió podria haver ensorrat algunes cases del voltant de la caserna, provocant víctimes innocents.

* Les imatges de l’Església de Sta. Anna son tretes al carrer i colpejades, fins hi tot hi ha qui amb la baioneta del fusell les apunyala frenèticament abans d’esmicolar-les a cops de la culata.

* Diferents testimonis fan referència a un tal Capità Yesteran, natural de Pamplona. Sembla ser que era molt conegut per ser molt bona persona i alhora també ho era pel seu mal geni amb els soldats. Casat i amb dos fills, un nen, Ramon i una nena, Pilar.
Fou detingut juntament amb la resta d’oficials de la caserna i traslladat a Barcelona. La seva muller, també natural de Pamplona, havia comentat en alguna ocasió que el seu marit estava pres a la Model.
Essent jutjat i trobat culpable de sedició, fou comdemnat a mort. Morí afusellat uns mesos més tard a Montjuïc.


DIMARTS 21 DE JULIOL


-- Cap a les 3 de la matinada, un camió militar surt de la caserna amb els oficials. Dos altres camions, un al davant i un altre al darrera amb forces de la guàrdia civil, li fan d’escorta.

-- Tornen a Mataró les forces de la Guàrdia Civil local que havien participar en l’aixafament de l’alçament a Barcelona el dia 19. Son rebuts amb fortes ovacions desfilant fins a l’Ajuntament.

-- Es pressenten uns guàrdies civils i paisans armats al col·legi de Sta. Anna, i el fan desallotjar.

-- La Generalitat, per radio, dona l’ordre de lliurar les claus de les Esglésies als Ajuntaments per tal d’evitar la seva destrucció.

-- El Dr. Samsó rector de Sta. Maria, refugiat en una casa particular (del Carreró), fa lliurar les claus a les autoritats. Però el lliurament es fa a un grup armat que guarda la porta de l’Ajuntament.

-- Per la tarda Sta. Maria amb les portes obertes de bat a bat, grups de gent diversa entren a l’església, produint-se la primera devastació i destruccions.

-- Paral·lelament, un grup de mataronins intenta salvar el patrimoni, portant tot el que podien salvar a l’edifici dels Arts i Oficis.

-- A les 5 de la tarda, uns milicians instal·len a la façana del col·legi de Sta. Anna una bandera de la C.N.T.. El mateix dia el pare Entoni Llovet, allotjat al carrer de St. Antoni, veu passar pel davant de la casa on s’estava, un camió arrossegant la imatge de St. Felicià, arrancada de la seva capella.


DIMECRES 22 DE JULIOL


-- Surt per darrera vegada el “Diari de Mataró” intervingut pel Comitè Local de Salut Pública (Comitè Antifeixista). A primera pàgina publica un article amb el títol “VISCA LA REPÚBLICA”, elogiant els defensors de la legalitat, i amb el subtítol de “TRÏDORS” fa una crida en contra del feixisme. Ambdós articles acaben amb visques a Catalunya, a la República i a la Llibertat.
Una nota a peu de la pàgina 2, d’aquest primer número, indica la conveniència de posar la redacció del “Diari de Mataró” sota la responsabilitat de periodistes de afiliació addicta al règim.

-- Els presos comuns de la presó de Mataró, son alliberats, per deixar lloc als feixistes detinguts.

-- Pel matí el capità Medrano arriba a Mataró per fer-se càrrec de la direcció, del 8è Regiment d’Artilleria Lleugera ubicat al quarter de Mataró.

-- A la Sala Cabanyes (Circulo Catòlic Obrer), s’instal·la la seu de les milícies ciutadanes


DIJOUS 23 DE JULIOL


-- Surt per primera vegada el diari “LLIBERTAT” en substitució del “Diari de Mataró”., que serà l’òrgan d’informació del Comitè Local Antifeixista, dirigit per Julià Gual, i els redactors Joaquim Cases, Lluís Pedemonte, Joan Compte, Pascual Carniago i Vicenç Casals. Però també comptarà amb col·laboradors de la importància de Joan Peiró, entre d’altres.
A sota mateix del nom del diari deixa veure clar que es tracte d’una publicació que és un “Òrgan del Comitè Local Antifeixista”

-- Els edificis religiosos confiscats passen a ser vigilats per la força pública.

-- A l’Ajuntament s’han habilitat unes oficines per lliurar permisos de tota mena, indispensables per poder circular lliurament.

-- Els preus dels articles de primera necessitat, son fixats per l’Alcaldia, a fi d’evitar tota mena d’especulació fraudulenta.

--Les cases habitades per súbdits d’altres nacionalitats, pengen als balcons les seves banderes respectives com a símbol de protecció.

--Per la tarda, fondeja davant de la ciutat el vaixell de guerra anglès H-63, per evacuar els súbdits d’aquest país que vulgui marxar.

-- l’Ajuntament passa a fer-se càrrec de la Fundació Alba, antic Restaurant St. Joaquim, i la posat al servei de l’Assistència Social.

-- És centralitzada la venda de tabac pel Comitè Local de Salut Pública, en dos estancs, el de la Plaça de Pere Montserrat i el del carrer d’Alta Fulla, xamfrà amb el de Fra Lluís de Lleó.
El motiu d’aquesta centralització de la venda de tabac no és altre que el de tallar abusos de tota mena.

-- El Comitè fa pública una nota en el que demana a tots els ciutadans que s’abstinguin de demanar permisos per poder anar a visitar els edificis religiosos incendiats, ja que ni han que estan en molt mal estat i es troben el perill d’esfondrar-se.
DIVENDRES 24 DE JULIOL


-- Es te coneixement dels primers assassinats incontrolats. A la carretera que va d’Argentona a Vilassar de Mar, en el Terme del Cros, son trobats els cadàvers de tres sacerdots de Calders, pertanyent al Bisbat de Vic.

-- Es constitueix el P.S.U.C. a Mataró, fusionant-se amb els següents partits, P.S.O.E, U.S.C., P.C.C. i P.C.P.

-- Es confiscat per part de la C.N.T. el Col·legi de Sta. Anna.

-- És confiscat l’edifici del Cor de Maria, a la Riera.

-- És destruïda la Capella de St. Sebastià situada a la cantonada del carrer Barcelona amb la Plaça de Santa Anna, i també es destrueix el pis superior, on ja feia anys que no hi vivia ningú. S’apilonaren tots els mobles al mig del carrer i si prengué foc.

-- Els pescadors de canya, ocupen l’Ermita de St. Simó, destruint tot el què contenia al seu interior en una foguera a la platja.

-- El Col·legi de Santa Anna, és confiscat per la C.N.T.

-- El Col·legi del Cor de Maria, és ocupat per forces marxistes.

-- El Comitè de Salut Pública, fa públic un comunicat en el que diu, que a partir d’avui queda permesa la lliure circulació de tota classe de vianants i carros descoberts per entrar i sortir de Mataró. Però que les patrulles de vigilància, podran continuar fent els registres que calguin.

-- L’Ajuntament, per mediació del Conseller de Governació, fa públic els preus de taxa dels aliments de primera necessitat.

-- El Centre Mataroní, situat a la Riera, és confiscat pel P.O.U.M. per tal de situar-hi les seves oficines.
A la entrada del local, i exhibiren tots els útils de joc d’atzar que foren trobats a l’interior, amb un rètol que deia: <>


DISSABTE 25 DE JULIOL


-- Per tal de poder salvar el patrimoni cultural de la ciutat de la seva destrucció, per part dels incontrolats, és constituït el Comitè Local del Patrimoni, nomenat per l’Alcalde Salvador Cruixent. Formen parts d’aquest Comitè, Albert Puig, Conseller de Cultura; Rafael Estrany, pintor; Lluís Muntaner, pintor; Francesc Bas, professor de l’Escola d’Arts i Oficis; Julià Gual, periodista; Joaquim Cases, periodista; i Lluís Pedemonte, periodista.
Ajudats per destacades personalitats del mon cultural local, com Marià Ribas i Beltran i Lluís Ferrer i Clariana.
Aquest Comitè seria anomenat popularment “la Creu Roja de l’Art”

-- Son registrades les seus de tots els partits de dretes, i molts domicilis particulars sospitosos de donar suport als revoltats.
El Comitè Antifeixista, ha confiscat diversa documentació dels partits i els hi ha clausurat els locals.

-- El Comitè Local, dona autorització als Sindicats de Barbers i Perruqueres perquè es reintegrin al treball amb tota normalitat.

-- Queda establerta la jornada de quaranta hores per Decret de la Generalitat a tot el territori català.

-- L’Arxiu de Santa Maria és traslladat, sencer, sota la vigilància de l’Ajuntament.

-- El Comitè Local de les Milícies Antifeixistes, fa públic un bàndol en el què demana que tothom que tingui armes, s’ha de presentar en el Comitè Local per obtenir el permís pertinent.


DIUMENGE 26 DE JULIOL


-- Es tirotejat el dentista de la Mutualitat Aliança Mataronina, Miquel Espà i Tuñí, sense que s’hagi pogut aclarir el perquè d’aquesta acció criminal.
Fou traslladat a la Clínica Aliança greument ferit.


DILLUNS 27 DE JULIOL


-- No hi ha celebracions de Festa Major.

-- El cap de la Caserna del 8è Regiment d’Artilleria Lleugera, capità Medrano, rep ordres de traslladar tres bateries amb un total de tretze canons al front de Saragossa.
Medrano posa en coneixement de l’ordre a les Milícies Locals, per tal de què tots els ciutadans que vulguin formar part de les columnes puguin marxar cap a Saragossa en aquesta expedició.
L’expedició marxarà en tren des de Mataró fins a Moniçó, on la tropa es concentrarà per tal de formar un columna per carretera. Estarà composta de tres bateries complertes, dos automòbils, queviures i la secció de Milícies Locals, amb un total de 250 homes. També marxarà una secció de la Creu Roja Espanyola núm. 6, formada per tres portalliteres. També portaran com a agregats un paisà i vuit dones.
Com a cap dels Milicians marxa el tinent de Carrabiners Sr. Bueno, juntament amb un ajudant i dos números del mateix cos.
A dos quarts de dotze de la nit quedarà format el tren, i apunt per partir.
Mentre tant a les andanes de l’estació s’anaren omplint de gent que acomiadaven eufòricament als expedicionaris. També i assistiren l’alcalde Sr. Cruxent i en Joan Peiró, entre d’altres.

-- Continuen portant-se a terme nous registres a domicilis particulars de persones considerades afectes a les tendències dretanes, confiscant-los-hi diversa documentació. Sense que s’hagi portat a terme cap detenció.

-- El total de locals i edificis confiscats a Mataró és de vint-i-cinc.

-- Pels vols de les onze de la nit, mor el dentista Sr. Espà i Tuñí com a conseqüència de les ferides de bala rebudes a la “Muralla dels Genovesos” disparades per algun incontrolat.


DIMARTS 28 DE JULIOL


-- Surt el comboi amb els expedicionaris mataronins cap el front d’Aragó. És formada per tres bateries, dos automòbils i dos-cents cinquanta milicians locals. Comandats pel Capità Medrano i el tinent Ribas, natural d’Argentona, conjuntament amb el tinent de Carrabiners Sr. Bueno

-- És destruïda la Creu de Terme situada a la Rambla.
El diari “Llibertat” comenta els fets en aquests termes: <>. Amb el qual es fa ressò de la destrucció de monuments emblemàtics de la ciutat <<...Cal tenir en compte el què es destrueix, i en aquesta tasca hi hem de col·laborar-hi tots els ciutadans, fent el què sigui possible perquè no es produeixin fets que puguin contribuir a rebaixar el to de la revolució...>>

--El Sindicat Únic de la Indústria Tèxtil i Annexes de Mataró, signa un conveni sobre l’aplicació del que el Govern de la Generalitat a portat a terme per el pagament dels jornals corresponents a la proppassada setmana.
<>

-- En absència del Capità Medrano, es fa càrrec de la Caserna d’Artilleria, el Capità de Carrabiners, el qual començarà de nou a organitzar tres bateries més per tal d’enviar-les també a Saragossa.

-- Iniciada una subscripció pública, patrocinada pel Comitè Antifeixista, per poder atendre les famílies dels milicians que han marxat cap a Saragossa.
A la primera llista i consten els tres primers participants, amb un total de donacions de 102’00 pessetes.

-- Arriba un telegrama des de Barbastre, del capità Medrano:

DIMECRES 29 DE JULIOL


-- L’Agrupació Pro Ensenyament Racionalista posa en coneixement a tots els ciutadans, que tant bon es reprengui el treball a la ciutat, començaran a funcionar les classes.
La matricula del proper curs ha quedat oberta.
La Junta de l’Agrupació, a confiscat el Col·legi de les Concepcionistes, situat al Torrent.

-- Avui han ingressat a la Caserna d’Artilleria els milicians voluntaris, per tal de fer pràctiques amb el material que hauran d’utilitzar al front

-- L’Alcalde, Sr. Cruxent, fa saber que tal i com es va prometre al poble de Mataró, ja s’han pres les mesures necessàries, per tal de què no quedin desateses les famílies que tinguin algun familiar al front de Saragossa.
A tal efecte es demanarà a tots els que tinguin algun familiar formant part de l’expedició, passin per l’Ajuntament, per tal d’inscriure’s a la llista oberta i poder establir la relació necessària.

-- La llista núm. 2 de la Subscripció patrocinada pel Comitè Antifeixista, per atendre a les famílies dels milicians que han marxat a Saragossa, suma un total de 439’85 pessetes.

-- El Conseller Regidor de Governació, Sr. Josep Abril, avisa, que davant les reiterades denuncies de ciutadans pels abusos d’alguns expenedors de llet, que adulteren aquest producte aprofitant-se de les actuals circumstancies, que els infractors que siguin sorpresos en aquest delicte seran detinguts i castigats inexorablement.

-- L’actual capità en funcions, des de que va marxar el capità Medrano, de la Caserna d’Artilleria d’aquesta ciutat, Francesc López Castell, anuncia que ja te preparades tres bateries més per marxar cap el front.
La tropa esta composta per soldats i els milicians voluntaris que van demanar llur inscripció des del primer moment

-- Continuen els registres en els domicilis de diverses persones de ideologia dretana. Practicant-se algunes detencions.


DIJOUS 30 DE JULIOL


-- Mataró va recuperant poc a poc el seu ritme normal, els comerços van obrint les seves portes, i la gent ja transita normalment pels seus carrers. Progressivament es reorganitza el comerç. Fins i tot l’Ajuntament, ja ha fet sortir al carrer la brigada de neteja pública

-- Entre ahir i avui, han sigut detingudes en els seus respectius domicilis per diferents causes, les següents persones:
- Joaquim Vidal.
- Joaquim Boix i Rosell.
- Domenec Ribero i Lapiana.
- Ramon Tenas i Batista
- Josep Maria Fradera i Pujol.
- Joan Rodon i Majó.
- Joaquim Capell i Vidal.
Els detinguts han ingressat a la presó de la ciutat, i posats a disposició del Comitè Antifeixista

-- Aquest matí son esperats més oficials procedents de Barcelona per tal de substituir els que marxaran al front, per tal de continuar la tasca de la preparació de més bateries

-- A la Caserna d’Artilleria, s’han rebut ordres de posar-se en camí cap el front d’Aragó. I ja en començat els treballs de preparació per carregar un tren amb el material necessari. Sembla ser que estarà llest aquest mateix vespre.
Aquesta segona columna mataronina que marxa cap el front, serà formada per quaranta milicians, seixanta soldats de tropa i 18 oficials, és a dir cent divuit homes entre milicians, soldats i oficials, a les ordres del capità d’artilleria Lopez Gatell, i inclou tres bateries totalment equipades, amb un total de dotze canons.

-- Avui pel matí a caigut detingut a l’estació de Mataró el rector de Sta. Maria Josep Samsó i Elies, quant disfressat, intentava fugir cap a Barcelona.

* Quan el rector de Sta. Maria intentava escapar-se cap a Barcelona vestit de manyà, en arribar a l’estació de Mataró, fou reconegut per una dona que vivia al carrer de Montserrat, la de Ca l’Esmolet, la qual el va delatar senyalant-lo amb el dit cridant, ¡aquest és el rector de Sta. Maria!. Immediatament fou detingut i traslladat a la presó.
-- El cap vespre, l’Estació s’omplí de gent, que acompanyats per l’Alcalde i regidors dirigents del Front Popular, volien acomiadar des de les andanes als parents, amics i soldats que marxaven en aquell comboi. Alcalde i regidors dirigiren en unes paraules encoratjadores els expedicionaris que marxen cap al front a lluitar per la defensa de la República.
Abans d’arrencar el tren, el Capità Lopez Gatell, llença un Visca Catalunya que és contestat apassionadament per la multitud. En mig de les ovacions, crits de visques i punys enlairats, el tren marxava cap el seu destí a les nou i trenta cinc minuts.

-- Continuen els registres domiciliaris, amb la detenció del ciutadà Rafael Riudor, que és traslladat a la presó de Mataró.


DIVENDRES 31 DE JULIOL


-- Per acord municipal, l’Ajuntament cessa a tots els consellers del municipi que no estiguin afiliats als partits que formen el Front Popular.
També s’aprova la confiscació de tots els edificis religiosos entre d’altres. Que seran destinats a diversos usos.
Convents:
- de la Providència.
- de les Tereses.
- de les Caputxines.
- de les Benetes.
- de les Siervas de Maria
Escoles:
- de Sta. Anna.
- dels Salessians.
- de Valldemia.
- de la Coma.
- dels Maristes St. Josep
Mútues Escolars:
- Carme Gibert (Concepcionistes)
- Prat de la Riba (Cor de Maria)
- Ramon Llull (Franceses)
Edificis de:
- Cercle Catòlic.
- Sala Cabanyes.
- Foment Mataroní.
- Esbarjo St. Lluís (Lluïsos)
- Capella de St. Sebastià.
- l’Hospital.
- St. Josep.
- Sta. Maria.
- Germanetes dels pobres.
- Restaurant St. Joaquim.

-- Seran destinat a l’enderrocament, els convents de la Providència i de les Tereses. En l’espai que deixarà l’enderrocament d’aquest últim, si farà la plaça del 19 de juliol. Mentre que els de les Caputxines i de les Benetes, serviran com a magatzems municipals.

-- Continuen els registres domiciliaris, de la gent que és sospitosa de defensar la revolta militar.

-- la Federació Local de Sindicats de la C.N.T. Convoca per avui a la nit a les deu, totes les Juntes i militants que suposen la totalitat dels Sindicats en una reunió que tindrà lloc al local que ocupa actualment aquesta Federació situat a l’antic edifici de les Escoles Pies.

-- Obeint ordres del Govern de la Generalitat de Catalunya, s’intervé la banca privada, per tal de què no es porti a terme cap retirada important de capital.

-- Segons una noticia que publica “Llibertat” la columna de Mataró en ser a Barbastro, s’amplià fins a 5.000 homes, i després de prendre Siestamo, bombardejà Osca, que sembla caurà avui mateix.